Skatteverkets it-avdelning är en av de större i landet med runt 750 anställda. För att klara av sitt uppdrag tar it-avdelningen dessutom hjälp av cirka 150 konsulter och en rad underleverantörer. Skatteverket har inte längre kvar några servrar alls hos sig, enligt Peter Carlson, som ansvarar för drift och utveckling av it-infrastrukturen på myndigheten.

- År 2008 stod vi inför valet att bygga nya, egna datahallar eller att låta någon annan sköta det. Datahallen fanns här på huvudkontoret då, och huset skulle byggas om, säger han.


Skatteverkets it-avdelning har sitt huvudkontor i Solna utanför Stockholm och fem lokalkontor spridda runt om i landet. Varje ort har ansvar för ett antal olika applikationer. Skatteverket tar även hjälp av fem underleverantörer för att hantera it-driften.

Valet föll på att låta Tieto sköta datahallsdriften, och Skatteverket har nu två hallar med runt 500 servrar i varje hos underleverantören.

- Tieto har ett ansvar för att skruva i datahallarna, resten gör vi på distans härifrån. Numera kan vi sitta och drifta Skatteverkets miljö från vilken ort som helst, och det är en fördel att ingen har tillgång till datahallarna. Ju fler som springer där, desto större är sannolikheten för en incident.

Aldrig mer handpåläggning

Tiden då en datahall behövde en stor mängd fysisk handpåläggning är definitivt över, enligt Peter Carlson.


Peter Carlsson utanför Skatteverkets huvudkontor som ligger i en stor byggnad i företagsområdet Solna strand.

- Titta på Facebook, de är ett bra exempel på den här utvecklingen. De har datahallar i Luleå med några få anställda bara. Kort och gott kan man säga att våra datahallar egentligen lika gärna skulle ha kunnat stå i vilket magasin som helst – eller på månen.

Om det vore så att månen vore svensk, det vill säga. Skatteverket har nämligen ingen information utanför Sveriges gränser, av säkerhetsskäl. Externa moln används inte heller.

- Jag tycker inte att myndigheter ska utnyttja externa moln för medborgarnas uppgifter. Skulle du vilja att dina deklarationsuppgifter fanns ute i molnet?

Kan inte externa moln vara tillräckligt säkra?

- Jag skulle inte vilja svara inför dig och alla andra om det var brister i säkerheten i de här molnen. Vi skulle ju i och för sig kunna lägga ut vår mejl i molnet, men jag ser inga fördelar med det, och jag tror att vi skulle få problem med offentlighetsprincipen.

Sida 1 / 4

Innehållsförteckning

Fakta

Skatteverket har runt 10 800 anställda, utspridda på ett hundratal orter runt om i Sverige. Myndighetens huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, vara borgenär åt staten och registrera bouppteckningar.

It-avdelningen utvecklar och förvaltar it-stöd för skattehantering, folkbokföring och Kronofogdens verksamhet.

Det är som bekant numera möjligt att deklarera via dator eller mobiltelefon, och arbetet med att utveckla de här tjänsterna fortgår. I framtiden är det dessutom tänkt att medborgare och företag ska möta ett gemensamt gränssnitt mot samtliga myndigheter, och Skatteverket deltar i det här långsiktiga arbetet.

Titel: Enhetschef för it-service på Skatteverket
Bakgrund: Systemutvecklare som gick över till drift­sidan för runt 20 år sedan. Ansvarar för drift och teknik på Skatteverket sedan 1 oktober 2011, och har dess­förinnan haft liknande roller på bland annat CSN och Logica.
Ålder: 52 år.
Familj: Gift.
Bor: Stockholm.
Intressen: Mat, dryck och fjällen.