I dag sköts Skatteverkets mejl av underleverantören CGI, som även tar hand om Sharepoint och andra samarbetsplattformar. Förra våren uppdagades det att känsliga personuppgifter hade läckt ut efter ett intrång mot CGI – som då gick under namnet Logica – men Skatteverket väljer att inte kommentera den säkerhetsincidenten. Myndigheten är över huvud taget mycket restriktiv med att göra uttalanden om sin it-säkerhet.

- Det jag kan säga är att säkerhet genomsyrar allt vi gör, eftersom vi lyder under de lagstiftningar som vi lyder under. Bland annat skriver vi säkerhetsskyddsavtal med våra leverantörer och ställer en rad krav på våra egna medarbetare i och med att vi är säkerhetsklassade.

Vad lägger ni störst vikt vid att skydda er mot – attacker eller olyckor?

- Både och. Att hela tiden jobba med att säkerställa att de egna medarbetarna har den behörighet deras jobb kräver och att jobba med både fysisk och logisk säkerhet är jätteviktigt. Jag vill inte prioritera, alla tre delarna är lika viktiga.


Det har blivit populärt att deklarera på nätet, och trots omfattande förberedelser har Skatte­verket problem med att klara trycket.

Förutom CGI och Tieto tar Skatteverket hjälp av ytterligare tre leverantörer för att klara av sin it-drift: TDC, som sköter tal, wan och kontaktcenter, Evry, som står för it-support, och Atea, som hanterar klienthårdvaran.

Kan ni inte sköta det här själva?

- Standardiseringarna drivs framåt, och det handlar om att köpa grejer som är standard och inte unika för oss på Skatteverket. Det är en fråga om vem som gör det till bäst pris och kvalitet, och vi ställs inför den frågeställningen hela tiden.

Men även om en rad funktioner alltså har lagts ut blir svaret fortfarande ändå oftast att Skatteverket själva är bäst lämpade. Av de cirka 750 personerna på it-avdelningen jobbar runt 190 med drift och teknik, drygt 100 med planering, styrning och strategi och ungefär 450 är knutna till de olika applikationsgrupperna. I de senare jobbar bland annat projektledare, systemdesigners, systemarkitekter och utvecklare. Majoriteten av medarbetarna befinner sig på huvudkontoret i Solna, men det sitter även en hel del it-folk på fem lokalkontor runt om i Sverige.

Fakta

Skatteverket har runt 10 800 anställda, utspridda på ett hundratal orter runt om i Sverige. Myndighetens huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, vara borgenär åt staten och registrera bouppteckningar.

It-avdelningen utvecklar och förvaltar it-stöd för skattehantering, folkbokföring och Kronofogdens verksamhet.

Det är som bekant numera möjligt att deklarera via dator eller mobiltelefon, och arbetet med att utveckla de här tjänsterna fortgår. I framtiden är det dessutom tänkt att medborgare och företag ska möta ett gemensamt gränssnitt mot samtliga myndigheter, och Skatteverket deltar i det här långsiktiga arbetet.

Titel: Enhetschef för it-service på Skatteverket
Bakgrund: Systemutvecklare som gick över till drift­sidan för runt 20 år sedan. Ansvarar för drift och teknik på Skatteverket sedan 1 oktober 2011, och har dess­förinnan haft liknande roller på bland annat CSN och Logica.
Ålder: 52 år.
Familj: Gift.
Bor: Stockholm.
Intressen: Mat, dryck och fjällen.