Varför har ni valt att vara så utspridda?

– Dels är det ett arv från när det fanns olika lokala skattemyndigheter, dels beror det på att det inte är klokt att fokusera verksamheten till en ort. Det finns oerhört mycket bra it-kompetens ute i Sverige, och vi är kanske en mer attraktiv it-arbetsgivare i Umeå, Visby eller Östersund än vad vi är i Stockholm.

1,7 miljarder i budget

It-budgeten ligger på totalt 1,7 miljarder kronor, varav runt 400 miljon­er kronor är för nyutveckling och 1,3 miljarder för drift och förvaltning. It-avdelningen har kontinuerligt fått mer pengar, men trots det klarar system­en fortfarande inte trycket när det är deklarationsdags.

- Extremt många går in första veckan, och då har vi inte kunnat testa allt. Vi har problem varje år. Jag är imponerad av den lojalitet våra medarbetare visar – det är en jätteansträngning de två första och de två sista veckorna av deklarationen.

Det blir mycket övertid?

- Ja.

Varför kan ni inte testa allt innan deklarationen startar?

- Det är problem att testa hela kedjan eftersom vi inte kan använda fejkade personnummer, och eftersom vi är beroende av andra aktörer. Vi sköter till exempel inte e-leggen. Dessutom är det ett problem att förutse nya beteenden, som att en miljon svenskar börjar använda mobilt bank-id.

En lagstyrd organisation

Hur gör ni för att skala för anstormningen så bra som möjligt?

- Vi kör förberedelserna i form av ganska stora projekt. Eftersom vi är en lagstyrd organisation måste vi införa olika förändringar i applikationerna utifrån ändringar i lagen, och sedan måste vi försöka säkerställa att vi har en infrastruktur som kan ta emot lasten.


Skatteverkets datahall låg fram till 2008 i huvudkontoret i Solna. Numera är det dock långt till närmsta server här.

Är det lugnt resten av året?

- När jag började här trodde jag att allt gick i stiltje efter deklarationen, men vi har faktiskt ett ganska jämt tryck året runt, i och med bland annat momsdeklarationen. Men vår största prövning är helt klart perioden från att deklarationen öppnar i mars till att pengarna ska ut vid midsommar.

Fakta

Skatteverket har runt 10 800 anställda, utspridda på ett hundratal orter runt om i Sverige. Myndighetens huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, vara borgenär åt staten och registrera bouppteckningar.

It-avdelningen utvecklar och förvaltar it-stöd för skattehantering, folkbokföring och Kronofogdens verksamhet.

Det är som bekant numera möjligt att deklarera via dator eller mobiltelefon, och arbetet med att utveckla de här tjänsterna fortgår. I framtiden är det dessutom tänkt att medborgare och företag ska möta ett gemensamt gränssnitt mot samtliga myndigheter, och Skatteverket deltar i det här långsiktiga arbetet.

Titel: Enhetschef för it-service på Skatteverket
Bakgrund: Systemutvecklare som gick över till drift­sidan för runt 20 år sedan. Ansvarar för drift och teknik på Skatteverket sedan 1 oktober 2011, och har dess­förinnan haft liknande roller på bland annat CSN och Logica.
Ålder: 52 år.
Familj: Gift.
Bor: Stockholm.
Intressen: Mat, dryck och fjällen.