Förbereder ny plattform

Skatteverket jobbar just nu med att ta fram en helt ny produktionsplattform, där även test och utveckling ingår.

- Vi har jobbat med det här i ett år, och nu har vi tagit fram egenskaper, vision och styrande principer. Vi är redo att börja testa i lite högre utsträckning under hösten, och sedan kommer vi att gå i successiv produktion under hösten 2014.

Nya rackmonterade servrar stoppas in hos Tieto, och sedan sköts resten på håll från Skatteverket. Totalt ska runt 150 applikationer migreras över till den nya plattformen.

- Jag som driftchef vill ju att det här ska gå så fort som möjligt, helst på ett år, men jag tror att det kommer att ta 3–5 år innan allt är överflyttat. Skatteverket har en ambition att förändra och förnya applikationer, och vi vill ju inte flytta över applikationer som har passerat bäst före-datum till den nya plattformen.

Teknikskiftet innebär bland annat att Skatteverket dumpar Unix och förlitar sig på enbart Windows och Linux, samt att ett privat moln skapas.

- I dag tar det dagar att flytta kapacitet om vi exempelvis ser att väldigt många använder en ny tjänst, men med ett privat moln kommer vi kunna tillföra kapacitet på timmar eller minuter.

Vill automatisera mera

Är den här möjligheten den stora grej­en med den nya plattformen?

- Ja, men det handlar även om möjligheten att automatisera. Jag har en vision om att kunna tillföra mer kapacitet automatiskt där det triggar ett larm.

De huvudsakliga användarna av Skatteverkets it-system är Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens medarbetare, samt Sveriges medborgare och företag. Utöver bättre tillgänglighet kommer användarna inte alls att märka av det stora teknikskiftet som sker under huven.

- Det hela handlar om att skapa högre kvalitet till en lägre kostnad, och vi gör det med tre pelare: standardisering, automatisering och effektivisering.

Innebär det att ni på sikt kommer att göra er av med folk på it-avdelningen?

- Nej, det tror jag inte. Dels går det inte att förutse allt och automatisera allt, och dels får vi hela tiden allt högre krav på funktionalitet. Jag vill hellre att medarbetarna jobbar proaktivt och förutser vad som kommer att hända om tre veckor än att de ägnar sig åt brandsläckning, säger Peter Carlsson.

Fakta

Skatteverket har runt 10 800 anställda, utspridda på ett hundratal orter runt om i Sverige. Myndighetens huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, vara borgenär åt staten och registrera bouppteckningar.

It-avdelningen utvecklar och förvaltar it-stöd för skattehantering, folkbokföring och Kronofogdens verksamhet.

Det är som bekant numera möjligt att deklarera via dator eller mobiltelefon, och arbetet med att utveckla de här tjänsterna fortgår. I framtiden är det dessutom tänkt att medborgare och företag ska möta ett gemensamt gränssnitt mot samtliga myndigheter, och Skatteverket deltar i det här långsiktiga arbetet.

Titel: Enhetschef för it-service på Skatteverket
Bakgrund: Systemutvecklare som gick över till drift­sidan för runt 20 år sedan. Ansvarar för drift och teknik på Skatteverket sedan 1 oktober 2011, och har dess­förinnan haft liknande roller på bland annat CSN och Logica.
Ålder: 52 år.
Familj: Gift.
Bor: Stockholm.
Intressen: Mat, dryck och fjällen.