Sedan några månader ingår produkten Vcenter Operations Manager Foundation (Vcops) i Vsphere-licensen. Många vet inte om det här, och vi vill därför ta en titt på produkten för att se om det är värt besväret att installera den i din miljö.


Så här ser startsidan ut. För att få mer information om varför ett visst område är rött eller orange kan man dubbelklicka på ikonen och gräva sig nedåt i hierarkin för att få mer information.

På plats på några minuter

Vi laddar hem Vcops från VMwares webbplats och påbörjar installationen. Den består av en Vapp (software appliance) med två virtuella maskiner och tar bara några minuter att få på plats.

Vi noterar direkt att det är ganska höga systemkrav på produkten. Vi har en liten miljö och är lite vågade och drar ner minnestilldelningen med några gigabyte. Det fungerar bra att starta upp produkten ändå.
Vi hade ingen Vapp-ip-pool sedan tidigare och tvingas skapa en sådan för att Vcops ska fungera.

När allt är på plats registrerar vi vår Vcenter-server och allt är klart. Efter några minuter börjar det dyka upp statistik i produkten. Vi får tips om var olika flaskhalsar finns och vi lär oss snabbt saker om miljön som vi inte visste tidigare.


Allt får poäng i Vcenter Operations Manager. Den här vyn ger bra info om vilka objekt det är som drar ner poängsumman.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Produkt: Vcenter Operations Manager Foundation Version: 5.7.1
Tillverkare: VMware
Produkttyp: Övervakning och prestandaoptimering
Kontakt: tinytw.se/vomf
Systemkrav: 16 gigabyte ram, 4 Vcpu, 900 gigabyte diskyta, cirka 1 500 iops
Cirkapris: Ingår i samtliga versioner av Vsphere

+Bygger in sig elegant i klient­en.
Snyggt webbgränssnitt.
Ger bra överblick och gör det enklare att hitta svagheter
i miljön.
Ingår i Vsphere-licensen.
-Väldigt svagt med information jämfört med de större version­erna.
Höga systemkrav jämfört med de miljöer den ska övervaka.

BETYG
Installation: 7 av 10
Administration: 15 av 20
Funktioner: 25 av 40
Integration: 20 av 30

TOTALT: 67 av 100