Företagen kommer att sätta en standard med Windows 7 och Office 2010 och har i många fall inga planer på att uppgradera till nya versioner under de närmaste åren. Därmed är det inte särskilt troligt att de hänger med i Microsofts uppskruvade lanseringstempo för nya Windowsversioner. Det menar Gartners analytiker Michael Silver.

– Om ett eller två år kommer ytterligare en version av Windows 8 och på denna släpps en ny version av Internet Explorer. Samtidigt förändras inte skrivbordet särskilt mycket, säger Michael Silver.

Gartner föreslår att företagen hanterar det snabbare lanseringstempot och den ökande fokuseringen på Metro genom att helt enkelt stanna upp och hålla fast vid väl beprövade Windows 7. ”Använd den tioåriga livscykeln för Windows 7/Office 2010 för att standardisera”, är rådet.

Mickael Silver förklarar att alternativet till att standardisera kring Windows 7 är att hänga med i Microsofts lanseringstempo. Det kräver snabbare tester och utrullningar av nya Windowsversioner indelade i tolvmånaderscykler.

Microsoft har lovat att erbjuda support för Windows 7 under drygt tio år. Den utökade supportfasen sträcker sig ända fram till 14 januari 2020.

IDG News

Kommer ditt företag att gå över helt till Windows 8 inom ett år?
Det är inte längre tillåtet att rösta.