Kub och stavar tillverkade av volfram.

Tyska och nederländska forskare har tittat på möjligheten att skapa ett lagringsmedium med en livslängd på mellan en miljon och en miljard år. Arbetet presenteras i rapporten Towards Gigayear Storage Using a Silicon-Nitride/Tungsten Based Medium.

Tanken är att man ska bygga lagringsmediet av volfram, ett metalliskt grundämne med den högsta smältpunkten bland alla metaller, och kapsla in detta i en tunn film av kiselnitrid. Man får då en kombination som står emot tidens tand extremt väl.

Forskarna har redan genomfört en del experiment som visar att det är möjligt att skriva data på det nya lagringsmediet. Man har också testat att ugnsbaka det under en timme i 200 grader, allt för att testa tåligheten. Mediet påverkades inte av behandlingen.