Info-knappen skickar sitt kommando till skylten via radio. Den har ett batteri som ska räcka i tio år.

Dessa lcd-skyltar tillverkas av Linköpingsföretaget Axentia, som i sitt datablad påpekar att skyltarna inte innehåller några komponenter som är stöldbegärliga. Därför har man inte sett någon vandalism att tala om.
– Lcd-skyltarna går på batteri och får data via darc-radio, säger Johan Carlsson.

Ligger på 76 kilohertz

Darc, data radio channel, är ett radiobaserat system för envägs datatransport som sänds som en 76 kilohertz underbärvåg på våra fm-sändare mellan 87,5–108 megahertz.


En av Stockholms heldatoriserade, rullande nätverk.

Fm-sändarna bär en hel massa information utöver själva radioprogrammet. Den mest kända är förmodligen pilottonen på 19 kilohertz som styr tolkningen av underbärvågen med stereoinformationen. Den agerar också synk för rds och darc.

Darc ger 16 kilobit per sekund, vilket efter felkorrigering sjunker till en effektiv kapacitet på 6,5–9,8 kilobit per sekund. Kanalen används av flera olika intressenter och mottagaren vet vilken tjänst den ska lyssna på, dels med ett landskodsystem och med ett adressystem som gör att bara rätt mottagare får avsett meddelande.

Garanterad täckning

9,8 kilobit per sekund låter inte så mycket, men med absolut garanterad täckning av hela landet, robust felsäkring och en datakanal som är öppen kontinuerligt, fungerar det bra för alla som vill ut med korta men tillförlitliga meddelanden för till exempel skyltar, gps-mottagare, personsökare och handdatorer. Eftersom infrastrukturen redan finns kan en utvidgning av täckningsområdet ske till mycket låg kostnad. Varje skylt har en adress, som är hållplatsidentiteten. Man sänder både skyltens text och eventuella trafikmeddelanden, och på nätterna även programuppdateringar.

När en skylt flyttas eller byts ut ges den helt enkelt en ny hållplatsidentitet. Meddelandena föregås av olika styrtecken så att skylten ska veta till exempel hur meddelandet ska placeras, om det ska vara rulltext på nedersta raden eller om det ska blinka.

Bara svenska system

Så vad finner vi hos SL? Idel svenska system. Skyltar, trafikledning, fordonslokalisering och talsyntes.

Man kan naturligtvis ha åsikter om hur SL sköter det ena och det andra, men man kan åtminstone säga att de har tagit till sig av kritiken från tidigare år och skaffat ett skyltsystem som är kapabelt att få ut meddelandena till massorna. 

Fakta

SL Realtidsinformation: realtid.sl.se
Axentia: www.axentia.se
Axentia iBus IBD 3030 (pdf): tinytw.se/ibd3030
Acapela Group har utvecklat talsyntesen. Lek själv på tinytw.se/acapela
Allt om darc (pdf): tinytw.se/darc
Teracom kallar darc för Radiodata: tinytw.se/radiodata
Länstrafiken i Helsingfors var klara redan 1999, det skrev jag om redan i ”Utan en tråd i Helsingfors” i Nätverk & Kommunikation 15/1999