Openoffice.org var troligen ett av världens två mest kända projekt inom öppen källkod (Linuxkärnan är det andra). Efter att Sun, som länge ägde Openoffice.org, hade köpts av Oracle och Oracle lät projektet ligga nere ett bra tag trodde många att projektet var dött.

I stället bildades Libreoffice som grundades av folk som arbetat på en variant av Openoffice.org kallat go-oo. Det projektet sköttes huvudsakligen av Linuxdistributionen Suse men hade även andra deltagare.
Efter nästan ett års väntan donerades dock källkoden till Apache Foundation, som har en lång historia av att husera stora öppna källkodsprojekt och ge dem ett strukturerat hem, så att säga.

Många trodde dock att det var alldeles för sent och att Libreoffice skulle ta över helt. Så verkar dock inte vara fallet. Apache Openoffice har nu fungerat i två år och släppt flera nya versioner inklusive en stor uppgradering 4.0 i juli i år.

Man har hela tiden redovisat sina nerladdningssiffror och nu har Apache Openoffice passerat 70 miljoner nerladdningar. Det är vida mer än Libreoffice kan visa på, vilket kan ha många förklaringar. Libreoffice har blivit stor på Linux och dominerar i stort sett alla Linuxdistributioner. Apache Openoffice, däremot, äger den gamla Openoffice.org-domänen och gamla användare blir automatiskt notifierade när en ny version kommer. Därför har många Windowsanvändare automatiskt gått över till Apache Openoffice i stället för LibreOffice när de uppgraderat sin gamla Openoffice.

Men i vilket fall som helst är 70 miljoner aktiva nerladdningar en väldigt hög siffra under de ett och ett halvt åren som passerat sedan den första releasen.

Länkar
Nerladdningssiffror för Apache OpenOffice