Verizon släppte nyligen sin rapport ”2013 Data Breach Investigations Report” som visar att 75 procent av alla intrång och attacker görs för att stjäla pengar. Därefter kommer olika typer av cyberspionage som står för 20 procent av alla intrång. I detta inkluderar man till exempel stöld av hemlig information, känsliga affärsuppgifter, ritningar och andra tekniska resurser.

Rapporten pekar också på att attacker utförda av så kallade hacktivister varken blir fler eller färre, men att de allt mer sällan är ute efter att stjäla information utan i stället fokuserar på att störa system, något som också kan vara mycket kostsamt för myndigheter, företag och organisationer.

”Det vi kan slå fast är att ingen organisation är immun mot dataintrång i dag”, sa Wade Baker, chef för Verizons rapporter, i samband med att man presenterade sina resultat.


14 procent kommer inifrån

92 procent av attackerna utförs av externa aktörer, medan 14 procent av intrången i någon grad förlitar sig på insiderjobb. De förstnämnda utgörs till största delen av organ­iserade kriminella grupper, aktivister, tidigare anställda, ensamma hackare och aktörer som finansierats av utländska myndigheter.

Rapporten belyser också vilka metoder som är vanligast vid dataintrång. Någon form av verklig hackning användes vid 52 procent av intrången, medan 26 procent av intrången gjordes med hjälp av svaga eller stulna lösenord och användaruppgifter.


Anders Nilsson, Eurosecure

I 29 procent av fallen användes någon form av social attack, alltså nätfiske eller annat bedrägeri. Den sistnämnda metoden ökade fyra gånger jämfört med föregående år. Verizons säkerhetsexperter pekar på att det troligen beror på att det är en metod som i hög grad används i cyberspionage, som också blivit betydligt vanligare.

Anders Nilsson, säkerhetsexpert på Eurosecure, säger att de också ser en tydlig trend i antalet ökade intrång.

– Däremot minskar vissa rent ekonomiskt motiverade intrång något. Det syns till exempel i att mängden polistrojaner och falska virusskyddsprogram har minskat, även om de kanske fortfarande syns och hörs mest.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning