Mer än var femte intrång var riktad mot företag som sysslar med olika typer av försäljning. Informationsföretag, myndigheter och hälsoorganisationer löper klart större risk än andra att drabbas av hacktivism. Källa: Verizon


Motiven till intrång varierar inte så mycket mellan små och stora bolag. Organiserade brottslingar som är ute efter pengar är klart vanligast totalt sett, medan större företag och organisationer löper större risk för statsfinansierat spionage. Källa: Verizon


För indirekt vinning

Det är enligt Anders Nilsson inte heller säkert att dataintrången i första hand syftar till att komma över pengar. Dessutom kan också cyberspionage ha ekonomiska motiv.

– Intrången har ändrat karaktär. I dag rör det sig allt oftare om passiva intrång för rent informationsinhämtande. Den ekonomiska vinningen sker indirekt. När det gäller cyberspionage är det svårt att dra långtgående slutsatser. Om det rör sig om industrispionage, som också är kommersiellt, eller spionage mellan stater och organisationer, det är en annan fråga.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning