I kölvattnet av Edward Snowdens avslöjanden uppstår många frågor. En av dem är om svenska företag och myndigheter kan lita på amerikanska molntjänster, eller om man kanske snarare borde satsa på inhemska aktörer. Kanske rentav ett nationellt moln som garanterar att inga data övervakas eller lämnas ut?

I Frankrike är det redan verklighet. Franska myndigheter har tagit frågan kring molnsäkerhet på allvar och valt att använda statliga medel för att finansiera två bolag som ska erbjuda säkra molntjänster inom landets gränser.


Franskt på franskt mark

Idén att skapa en fransk molninfrastruktur lanserades sommaren 2011 under ledning av president Nicolas Sarkozy. Den var i första hand tänkt att erbjuda molntjänster till den offentliga sektorn, samt små och medelstora företag och konsumenter, som vill hålla franska uppgifter på fransk mark.
Regeringens förhoppning var att genom statliga investeringar i franskägda och franskdrivna molnföretag kunna etablera molntjänster som kunde hantera franska uppgifter utan hot om att äventyras av utländsk lagstiftning såsom den amerikanska Patriot Act.

Till en början hade man tänkt finansiera en enda molninfrastruktur genom ett offentlig-privat partnerskap, ett företag som skulle kallas Andromède, men i ett senare skede beslutade man sig för att satsa på två bolag som båda är ett samarbete mellan en fransk mobiloperatör och en fransk it-leverantör med stark statlig anknytning.

Ger många it-jobb

Det första bolaget, Cloudwatt, är ett samarbete mellan Orange och Thales och det andra, Numergy, mellan Bull och SFR. Båda bolagen måste lova att hålla sina kunders data och applikationer säkra inom Frankrikes gränser. Franska regeringen räknar dessutom med att satsningarna kommer att skapa hundratals nya it-jobb.

Den här lokala kopplingen och garanterade säkerhet är ett starkt säljargument för att locka europeiska molntjänstkunder som är försiktiga med att lämna ut sina uppgifter till företag i andra jurisdiktioner, särskilt till företag baserade i USA där man löper risk att hamna under lagstiftning som öppnar för statlig tillgång till den lagrade informationen.

Finansieringen för de två bolagen tas ur en statlig fond, Caisse dés depôts, och de båda bolagen har hittills fått motsvarande 2,4 miljarder kronor vardera.


Philippe Tavernier

Numergy var först ut genom att öppna två datacenter i Frankrike. ”Men inom åtta år ska vi ha minst fyrtio datacenter. Från början kommer vi inrikta oss på franska kunder men i framtiden ser vi även kunder från övriga Europa”, sa Numergys vd Philippe Tavernier i samband med lanseringen i september förra året.

Under hösten 2012 och våren 2013 erbjöd Numergy enbart sin molntjänst som en specialbeställning via utvalda partners, men sedan maj erbjuder man även tjänsten direkt till kund med självservice via Numergys sajt.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Vem behöver oroa sig för cyberspionage?
tinytw.se/cyberspionage
Riksdagens e-post övervakas
tinytw.se/riksdag
”Sveriges it-politik är en tragedi”
tinytw.se/tragedi
”Svenska företag struntar i risker med outsourcing”
tinytw.se/molnriskerna