Analysföretaget Gartner presenterade sina förutsägelser för it-branschen vid konferensen Symposium/Itxpo 2013 i Florida. De förutspår att mer effektiva och smartare datorer och program ersätter eller förändrar de flesta yrken inom informationsbehandling till år 2020, främst genom att maskininlärning och lärande algoritmer kan agera självständigt och anpassa sig till sin miljö. De kan upptäcka nya situationer, ofta betydligt snabbare och mer exakt än människor.

38 procent av jobben försvann

Samtidigt visar en färsk rapport från konsultjätten Hackett Group att ett osäkert affärsklimat, lägre tillväxt på hemmamarknaderna, produktivitetsökningar och fortsatt offshoring samverkar till en svag utveckling på it-sektorns arbetsmarknad. Den ledde till en minskning på 38 procent av antalet tjänster mellan 2002 till 2013, en trend rapporten drar ut till att hälften av alla arbetstillfällen som finns i dag inom it-sektorn i USA och Europa kommer att försvinna till 2017.

Företagen blir enligt rapporten mer medvetna om sina resurser, vad de kostar och vad man får i offshoreländerna. Arbetsuppgifter som man lagt i lågkostnadsländer återvänder i vissa fall till hemmaplan, men en del av dem ersätts av molnets funktioner. Det finns en brist på kunskap för strategiska affärsfunktioner, globala operationer eller övergång från transaktioner till partnerskap.

Snabbare utveckling

Analysföretag gör ofta väl tilltagna prognoser, men förutsägelserna passar in i rådande trender. Fredrik von Essen är expert på frågor om kompetensförsörjning vid IT & Telekomföretagen, en del av Almega, arbetsgivarorganisationen för tjänsteföretag. Han vittnar om en ständig förbättring av teknisk prestanda och produkter, funktioner och moduler i it-systemen som blir allt mer färdiga och därför lätta att implementera och integrera tekniskt. Molnet erbjuder funktioner, lagring och drift på distans med skalfördelar, och när fler saker kopplas upp till nätet finns det behov för fler tjänster. Det ger allt snabbare utvecklingsprocesser med kortare produktlivscykler.


Fredrik von Essen, IT & Telekomföretagen.

– Efterfrågan ändras mycket snabbt, se hur sociala medier och smartphones gjort förändringar ingen kunde anat år 2005 och nu utvecklas 3d-printrar, säger Fredrik von Essen.

– Det formaliseras fler roller med systemutvecklingsbakgrund på en högre och mer komplex nivå, med systemförståelse för kundens processer och för att hantera mer trafik i infrastrukturen. Samtidigt fortsätter en uppdelningen av rollerna, där systemvetarjobben på lägre nivå i värdekedjan hamnar i lågkostnadsländer.

Du har väl inte missat vår stora special om vilken it-kompetens som kommer att behövas i framtiden?