Google Drive är en av de mest populära molnlagringslösningarna för enskilda användare. En pålitlig och kostnadseffektiv tjänst med smidig och enkel innehållssynkning mellan klientdatorer och Googles servrar.


Administratören på företaget får tillgång till ett webbgränssnitt där de kan hantera licenser, sköta betalning och få statistik på företagets och varje användares lagring i Google Drive.

Men lite för enkel tyckte några utvecklare, och skapade Insync, ett alternativt synkningsprogram som lägger till ett gäng smarta funktioner man tyckte saknades i Googles program.

Flera Google-konton samtidigt

Det mest påtagliga är att det kan ansluta till flera Google-konton från en och samma dator, något som saknas av många i Googles program.
Insync hanterar också externa hårddiskar och nätverksvolymer, där Google krävde att den lokala kopian låg på en fast volym i datorn.

Bland andra intressanta funktioner hittar vi tillägg till Utforskaren så att man kan dela ut filer direkt med ett högerklick, möjlighet att tvinga manuell synkning av enskilda filer, popup-meddelande på skrivbordet när Drive-filer uppdateras och en lättillgänglig logg över de senaste ändringarna.

Insync konverterar också Google Docs-dokument i Drive till lokala kopior i Microsoft Office-format. Dessa synkas sedan upp precis som andra filer när du sparar i lokala Word, Excel och Powerpoint.


Programmet har inte mycket till egentligt gränssnitt. Du kan ställa in var ditt Google-innehåll speglas, välja vad som ska synkas, se grundläggande information om din lagringsplats i Drive, samt lägga till eller ta bort Google-konton.

Programmet är tänkt att ersätta Googles egna synkning, men en installation av Insync gör tyvärr inte det, utan sätter upp en parallell kopia av Drive-innehållet i en egen mapp som du själv väljer namn på. Sedan måste du manuellt avaktivera och avinstallera Google Drive-programmet och radera mappen.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning