Claes och Helens kvaliteter som annonsmakare visade sig inte minst den gången då Lap Power fick en miljon i ersättning från Dagens Nyheter, som kompensation för osanna skriverier, och Claes Persson bestämde att summan skulle gå till fyra helsidesannonser i färg för att samla in pengar till Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Paradiset, som då var en mycket ansedd annonsbyrå, fick uppdraget att utforma två av sidorna medan Claes och Helen tog hand om de andra två. Resultatet blev att Paradisets sidor gav noll kronor i stöd medan Claes och Helens sidor samlade in 20 miljoner kronor.

Helens framträdande roll i media gjorde att många tog för givet att hon också var delägare, men så var aldrig fallet.

– Helen har aldrig ägt något i Lap Power eller haft någon ledningsroll i företaget. Jag var största ägare i början, men det fanns också några andra ägare som investerade. Lap Power gick för övrigt in på börsen 1994 och fick då omkring 10 000 ägare, säger Claes Persson.

När företaget stod på toppen kring 1998 låg omsättningen på mellan 600 och 700 miljoner kronor och antalet anställda var cirka 200. Till det kan man räkna till ett 20-tal franchisetagare med totalt 100 anställda.

Allt rasade snabbt

Därefter kom en tvärvändning. Företaget rasade snabbt ihop. Claes Persson anser att det till största delen berodde på att han slutade som vd hösten 1998. Anledningen till att han lämnade skutan var att han ansåg att han var utsatt för en förföljelse från svenska myndigheter, och han trodde att det skulle vara bäst för företaget om han avgick.

– Tyvärr misslyckades de andra huvudägarna, som leddes av Johan Hernmarck, med tillsättande av vd och skötsel av Lap Power. Blixtsnabbt, inom ett halvår, vändes höga vinster till jätteförluster. För att skydda mitt ägande i bolaget blev jag därför tvungen att överta kontrollen av Lap Power under hösten 1999 genom att avskeda vd och styrelse, säger Claes Persson.

På ett par månader blev Lap Power, som Claes Persson själv uttrycker det, ett ”rekorderligt” företag igen. Av flera olika skäl ville han dock inte fortsätta som vare sig vd eller ägare och sålde därför sina aktier till Johan Hernmarck 1999.

– Ett halvår efter min avgång och min aktieförsäljning kom slutet för Lap Power som dataföretag. Johan Hernmarck försökte under några år med att byta namn och konvertera börsföretaget Lap Power till andra branscher, men det misslyckades kapitalt.

Nya idéer snurrar

I dagsläget lever Claes Persson ett betydligt lugnare liv, men nya spännande affärsidéer snurrar fortfarande i hans huvud.

– Numera är jag pensionär och tar dagen som den kommer – i avvaktan på nästa statliga övergrepp. Jag bistår ibland vänner och bekanta som har företag med råd och dåd. Jag experimenterar även själv med nya företagsuppslag. Jag har några sådana uppslag på gång som väckt nyfikenhet från en del intressenter runt om i världen.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning