Byod (bring your own device) uppstod då anställda började ta med sin egen dator eller smartphone till jobbet. Nu ställer sig många frågan vilket som är nästa steg. På affärssystemtillverkaren IFS World Conference i Barcelona var mobiliteten det hetaste ämnet.


Martin Gunnarsson, IFS

− Tekniken har funnits länge, men det är först med smartphone som allt fler börjar använda mobila lösningar själva och få större förväntningar på att alltid vara online, säger Martin Gunnarsson från IFS.

Han talar om något som kallas byob (bring your own behavior), att användarna även tar med sitt privata sätt att använda e-post, kalender och sociala medier.

Främst berörs ingenjörer ute på fältet. Byob kan minimera administrativ backlog, ge information på plats och bekväm teknikanvändning. Produktivitetsökningen är värdefull, med tanke på hur hög avgiften för en bruten sla kan vara.

Säkerhet, integration, auktorisering, certifiering och compliance är mycket viktiga, därför skyndar it-avdelningen långsamt med ny teknik. Användare glömmer att en smartphone som hemma upplevs som säker inte behöver vara säker när den kommunicerar med datorn på jobbet.

Lösningen på en stulen eller tappad smartphone har varit fjärradera den, men det brukar dröja innan det rapporteras in. Därför börjar krav också ställas på byos (bring your own security), att användaren ska kryptera data och behålla kontrollen i molnet.

− Byod förändras för att internet är ett säkrare ställe att göra affärer på. Kapacitetstaket har lyfts men det behövs vattentäta skott mellan privat bruk och företagets. säger David Andersson, chef för IFS framtidslabb.


David Andersson, IFS

I Barcelona meddelade IFS att de blir först med att använda Samsungs säkerhetsplattform Knox för affärsappen Notify Me, som attesterar inköp och fakturor.

Byod 1.0 har handlat om mdm, mobilstyrning, där företaget sätter lösenord, gör inställningar för mail och konfigurerar funktioner på paddor och smartphones. Det har gett upphov till integritetsproblem och irriterade användare.

Byod 2.0 tar med användarens behov in i företagets affärsmodell genom MAM (mobile application managemant) applikationsstyrning, där styrningen av användarens enhet minimeras till jobbprofilen.

Samma verktyg, samma miljö, samma moln till allas nytta och samtidigt ska de skiljas åt för att upprätthålla affärshemligheter och individens integritet. Hanteringen av arbetstid och samarbete mellan personalen kräver mer, då Byod 2.0 tar ut mobiliteten till alla användare. Paradigmskiftet från mobilstyrning till applikationsstyrning kommer utan tvekan att kräva en nytänkande strategi.