Några använder molntjänster, andra låter backuperna finnas på det egna nätverket. Det finns många sätt att ordna automatiserad backup, och vad som passar organisationen beror både på hur rädd man är för att andra ska komma åt informationen och hur mycket pengar man vill lägga på att vara säker på att ha den kvar. Här går vi igenom en lösning för backup inom det egna nätverket, med hjälp av verktyget Bacula.

Scenario

Ett företag har fem servrar för sina interna applikation­er och centrala diskar som kontorsdatorerna är kopplade till. Miljön är blandad med Linux och Windows, och det interna nätverket har tillräckligt mycket bandbredd för att det inte ska vara något problem med de datamängder man hanterar.

Företaget vill nu ha automatiserade backuper samlade på ett ställe, och väljer därför att installera Bacula. Förutom disk till backuperna behöver man avsätta kraft på en av sina Linux-servrar för serversidan av Bacula, och den servern måste förstås ha tillgång till diskarna där man vill ha backupen.

1. Inventera backupbehovet

Den mest grundläggande förutsättningen är förstås att veta vad man behöver ta backup på. Databaser för administrativa system och de filsystem där man lagrar data är troliga kandidater.

För vårt exempelföretag blir det en hel del filer som behöver lagras, de finns samlade på nätverksdiskar som en server har tillgång till. De databaser som applikationerna använder finns också på diskar i nätverket. Databaserna är uppsatta på sådant sätt att innehållet på diskarna också kan backas upp rakt av för att behålla informationen om olyckan är framme.


Bacula är ett av de mest spridda programmen för nätverksbackup. Det är öppen källkod och kan användas gratis.

Förutom inventeringen av vad man vill backa upp behöver man förstås en lämplig plats för backuperna. I exemplet väljer vi att låta en Linuxserver bli backupcentral, och skriver backuperna till diskar direkt till den servern. Man kan förstås även använda sig av band eller diskar som kan förvaras på annan plats, eller kopiera backupen till någon extern plats, för att försäkra sig om att ha dem kvar även om kontoret förstörs av en brand.

Fakta

Bacula kan skötas helt med kommandorad och konsol-programmet bconsole, men det finns även ett par varianter av grafiska gränssnitt.

Programmet bat körs lokalt på servern och ger i princip ett grafiskt gränssnitt till samma saker som bconsole innehåller, med tillägg av bilder som visar statistik för körda backupjobb
och lite till.

Ett annat program för servern är tray-monitor, som ger en överblick över vilka jobb som finns upplagda och om någonting gått fel. Det är ett verktyg för löpande övervakning, inte för att manuellt konfigurera eller köra backup-jobb.

För den som vill ha ett webbaserat gränssnitt, och alltså inte behöva logga in på servern, finns bweb, en grafisk konsolvariant med webbgränssnitt.

För endast övervakning via webbgränssnitt kan man i stället välja bacula-web, som ger upplysningar om status men inte låter användaren ändra någonting.

Fler program för grafiska gränssnitt mot Bacula finns uppräknade på tinytw.se/bacprog