Företagets skrivare står ofta lite i skymundan och risken finns att de även hamnar i skymundan i företagets säkerhetsstrategi. Det är ju ändå bara en dum skrivare, hur skulle någon obehörig kunna få ut något intressant ur den?

– I en undersökning som undersökningsföretaget Quocirka gjort visade det sig att 70 procent av större företag i Europa haft intrång via skrivaren, så visst är det här ett problem, säger Erik Åkenes produktchef på Canon.

Vägen in i ditt nätverk

Det finns flera sätt för obehöriga att komma åt information via en skrivare. Det går till exempel att ta sig in i dem via nätet om de är nätverksanslutna, och avlyssna trafiken. Företagsskrivare har ofta också en hårddisk där utskrifter sparas och den kan läsas som på alla andra hårddiskar.
Det vanligaste problemet är dock också det äldsta, menar Erik Åkenes:


Erik Åkenes, Canon

– Det största problemet är fortfarande att papper ligger synliga i skrivaren, så att vem som helst som går förbi kan plocka upp och titta på dem. Det händer allt för ofta att man är ute på ett företag och ser pappershögar som ingen hämtat än ligga kvar vid skrivaren. I Canon Sveriges egen undersökning Barometern 2013 visade det sig att så mycket som var fjärde kontorsanställd upptäckt konfidentiellt material liggande kvar i skrivaren, säger han.

Du måste vara vid skrivaren

Dessbättre finns det teknik för att lösa det problemet.

– Större företag kan låta alla utskrifter gå via en central server. Det kommer då inte ut någon utskrift förrän användaren gått till skrivaren och identifierat sig med exempelvis en kod eller sitt passerkort. För mindre företag går det att få en sådan funktion inbyggd i skrivaren, så slipper man servern också, säger Erik Åkenes.

Mobila enheter utgör en förhållandevis ny risk vid utskrifter. Det är väldigt smidigt att kunna skriva ut på vilken skrivare som helst i närheten, med till exempel Apples Airprint. Men om företaget tillåter det här så är vi tillbaka vid problemet med att utskrifter kan ligga i skrivaren länge. Även här finns det tekniska lösningar som kan öka säkerheten ordentligt.

– Det går till exempel att lösa med en app som kräver att du tar en bild av en qr-kod på skrivaren för att kunna skriva ut. Du måste då stå vid skrivaren för att få utskriften, och det minskar drastiskt risken för att utskriften blir liggande, säger Erik Åkenes.

Skrivaren kan krypteras

Problemen med att obehöriga kan avlyssna trafiken eller hämta information från en hårddisk går att hantera med klassiska metoder.

– Man kan skydda sig mot avlyssning genom att kryptera trafiken till och från skrivaren. Glöm då inte bort att kryptera även skanningarna. Har skrivaren en hårddisk ska den också ha en funktion som gör att den med jämna mellanrum automatiskt skriver över informationen på disken så att den blir oläsbar, säger Erik Åkenes.

Med andra ord går det att få ett bra tekniskt skydd för företagets skrivare. Om det alltid räcker är en annan fråga.

– I grunden handlar det om att ändra förhållningssättet hos användarna. Om de inte inser att det här är ett problem eller om de tycker att det blir för krångligt, kommer de att fortsätta hantera utskrifterna på ett osäkert sätt och då räcker tekniken inte till. Det gäller att använda tekniken för att skapa säkra rutiner och sedan få alla att följa dessa rutiner. Det är det som är den verkliga utmaningen för den som vill ha säkra utskrifter, säger Erik Åkenes.

Fakta