Över 30 miljoner kraftverk!

Då Mars yta är 144 798 500 kvadratkilometer behöver man bygga 30,57 miljoner sådana kraftverk. Det är orealistiskt. Inte ens om man sträcker ut tiden till 100 år och bygger 3 miljoner kraftverk är det realistiskt.

För att nu inte tala om det faktum att man antingen behöver skala av hela marsytan ned till ett par meters djup för att få upp all isen, eller anlägga en mängd stora dagbrott överallt för att bryta vatten. Den enda fördel man får ur detta är de enorma mängder väte som blir över. Dem kan man sälja som raketbränsle.

Det går alltså inte att på rimlig tid utvinna tillräckligt med syre ur isen på Mars för att skapa en andningsbar atmosfär. Man kommer i stället att bli tvungen att använda sig av samma metod som naturen en gång gjorde.


Syrevulkan i filmen ”Total Recall” (1990). Bild: Carolco Pictures.

Utanför Mars bana finns asteroidbältet. Där hämtar man ett antal kubikkilometer vatten- och atmosfärshaltiga meteoriter av samma typ som försåg Jorden och Mars med atmosfär när solsystemet en gång skapades, och störtar dem i en snygg rad, rakt ned i vulkanen Olympus Mons och utnyttjar den befintliga värmen till att smälta dem och skapa ny atmosfär och nytt flytande vatten. Fördelen med att störta meteoriter på marsytan är att de kommer att komma ned hela eftersom det inte finns någon atmosfär som kan förgasa dem i förtid.

0,2 atm syre duger till att börja med, men efter hand kommer kväve att behövas, och det verkar inte finnas i samma mängd på Mars som på jorden. Ska man skapa ett ekosystem där växter ska kunna frodas måste kvävet finnas. Kväve ingår i vår livscykel. Kanske finns det i meteoriterna, kanske inte.

Tunnlar är lämpliga boplatser

Var på Mars vore det att bo på Mars vid en större kolonisering? Vi föreslår att man börjar med att bosätta närheten av lavatunnlar och liknande. Dessa kan man försegla och fylla med interimsluft, så länge.


Den enorma dalgången Valles Marineris på Mars. Bild: NASA

Var man skulle bo, beror på om man kunde ägna sig åt terraformning eller ej. En sådan process kan ta tid. Atmosfärstrycket på botten av den djupa dalgången Valles Marineris är för närvarande cirka 25 procent högre än medeltrycket på planetens yta, så det är sannolikt att mycket av den nyskapade atmosfären kommer att hamna där.

Det kan vara lämpligt att täcka över en vik av kanjonen och bo där tills atmosfären hunnit växa till sig. Medan man bor där och trivs kan man fortsätta att störta meteoriter i marsvulkaner. Valles Marineris är Mars Grand Canyon, bara mycket större, 3 000 kilometer lång och i medeltal 8 kilometer djup. Flodfåror leder ned i kanjonen, ett tecken på att den en gång i tiden kan ha varit vattenfylld.


Lavatunnel på Mars, kanske lämplig som boplats. Bild: NASA

Man har på satellitbilder sett flera ytliga hål som leder ned i lavarör under marsytan. Motsvarande formationer på jorden visar att de kan ha långa passager som bör erbjuda gott skydd mot kosmisk strålning. Dessutom är de enkla att försluta med marsjord eller betong gjord på plats.

Men terraformning då?


Mars terraformad i ”Total Recall”. Fint väder blev det också. Bild: Carolco Pictures.

Hittills har vi inte diskuterat terraformning, alltså att göra om Mars till en jordliknande planet med växtlighet och sjöar, som kan skapa ny atmosfär med naturliga metoder. Det skulle kräva att Mars förses med ett magnetfält liknande det som jorden har, för att skydda människan från solvindens inverkan.

Fakta

Beräkningarna baseras på en utredning från Lunds tekniska högskola (pdf)
tinytw.se/lthvate
De vill till Mars på riktigt:
www.mars-one.com
MARS-500-experimentet:
en.wikipedia.org/wiki/MARS-500
Bo i en krater på Mars. Snyggt!
tinytw.se/craterdome
Terraforma Mars:
en.wikipedia.org/wiki/Terraforming_of_Mars
Att bo på månen:
tinytw.se/bopamanen
Häftiga bilder från Venus:
tinytw.se/venusbilder