Microsoft oroar sig för att den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA ska spionera på företagets globala kommunikationslänkar. Enligt uppgifter i Washington Post planera företaget därför att öka krypteringen för internettrafiken.

Oron tog inte minst fart i oktober när det avslöjades att NSA har snappat upp trafik från både Googles och Yahoos privata nätverk, detta inom ramarna för ett projekt med namnet Muscular.

Dokument inhämtade från tidigare NSA-medarbetaren Edward Snowden pekar mot att Microsoft har all anledning att känna oro. Två tidigare opublicerade blad som beskriver operationerna mot Google och Yahoo, innehåller nämligen också referenser till Hotmail och Windows Live Messenger.

Den här veckan träffas Microsofts högsta chefer för att diskutera vilken typ av kryptering som ska införas och när den ska rullas ut.