I många olika sammanhang är det värdefullt att kunna optimera konfigurationen på en klient så att den är så resurssnål som möjligt. Speciellt viktigt blir det här om klienten ska ligga till grund för en klientpool i en vdi-lösning där den centrala miljön bör belastas så lite som möjligt, för att kunna köra så många klienter som möjligt.

Det har under lång tid funnits information och enkla skript att köra som underlättade den här biten, men VMware har nu gått ett steg längre och släppt en gratis liten produkt som automatiskt optimerar en klient.

Vi laddar hem produkten på några sekunder, den är bara cirka 3 megabyte stor. Vi installerar den i en ny och grundinstallerad Windows 7-klient, det är klart på cirka 10 sekunder, sedan startar vi optimeringsverktyget.


Klienten som vi ska försöka optimera har standardinstallerat Windows 7 och använder 618 megabyte fysiskt ram.

Det innehåller två färdiga mallar, en mer VMware-specifik för vdi och en mer generell. Vi väljer en av dem och genomför en analys av klienten. Det tar några sekunder och vi får sedan tillbaka en lista på saker som verktyget vill justera åt oss. Vi kan välja vad vi ska justera, men vi låter verktyget genomföra alla de föreslagna åtgärderna och startar sedan om klienten.

Vi förvånas över hur mycket resurser som verktyget lyckats spara åt oss, till exempel använder klienten cirka 37 procent mindre ram efter optimeringen.

Även Windows 8 kan optimeras, även om besparingen där ser ut att bli något mindre än vad den lyckades med i Windows 7.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta


Produkt:
OS Optimization Tool
Version: 1.0
Tillverkare: VMware
Produkttyp: Verktyg för att optimerar os för vdi
Kontakt: tinytw.se/osopt
Cirkapris: Gratis

+Sparar verkligen en hel del
resurser i klienten. Kan arbeta direkt i klient eller ansluta
till en befintlig View-miljö. Möjligt att utöka med egna mallar. Gratis!
-
Endast två mallar följer med. Produkten kraschar då och då.

BETYG
Installation: 10 av 10
Administration: 15 av 20
Funktioner: 30 av 40
Värde: 30 av 30

TOTALT: 85 av 100