Användarna börjar bli allt mer bekväma med att använda modern teknik, och då blir kunskapen för att skapa nya funktioner viktigare. Det sätter press på kostnader, även personalkostnader.

Samtidigt utbildas allt fler ingenjörer, och fler ingenjörer på marknaden innebär konkurrens om arbetsplatser och löner. Fördelen är det finns ett större urval av arbetsuppgifter. Utvecklingen går mot en mer varierad bransch uppdelad på bland annat verksamhetsstöd, produkter, infrastruktur, hårdvarutillverkning, automation av processer, innehållshantering och digitala tjänster.

Spridningen av byod och den relativa framgången med Chrome-book pekar på att fler konsumenter kommer att efterfråga fler tjänster. Systemutveckling i mobila gränssnitt behövs alltså, med tyngdpunkt på objektorienterade programspråk och plattformar.

Molnet mer standard

Java EE, Opencloud och Owncloud har gjort kopplingen mellan interna system och molnet lättare, och molntjänster allt mer standardiserade. Det kommer ändå att finnas ett behov för kontroll av kompatibilitet och för molnmäklare att hjälpa kunderna, även om det behovet inte kommer vara så omfattande som man tidigare trott. Efterfrågan på applikationer kan också öka, då fler kunder vill köpa in allt mer utifrån.


Hans Werner, Radar Group.

Fokus skiftar från teknik till affär för de roller som efterfrågas på lång sikt, med stark efterfrågan på it-arkitekter, projektledare och testare.

Analysföretaget McKinsey spår att intäktsstyrningen gör big data viktigare, och även mdi (människa-dator-interaktion) för att engagera användarna mer i insamlingen, analysen och utbytet av personuppgifter.

– Efterfrågan på arbetskraft i allmänhet sjunker, men den stiger när det gäller specialister. Och inte vilka specialister som helst, säger Hans Werner, vd för analysföretaget Radar Group.

Mest efterfrågade kommer processkunniga generalister vara. Hans Werner tar utbildningen i industriell organisation vid Linköpings universitet som exempel, intressant med tanke på att den tidigare sågs som mindre framgångsrik för att studenterna inte specialiserade sig lika hårt som på andra utbildningar.

T-format kompetens tack


Jonas Pergament, IBM Global Business Services.

Jonas Pergament, konsultchef på IBM Global Business Services, beskriver kompetensprofilen som T-formad, med en bredd för att kunna arbeta med många typer av lösningar för olika företag eller myndigheter, men med spets på ett område som affärssystem, integration eller e-handel.

– It-chefen är inte längre nödvändigtvis den viktigaste köparen av tjänster, utan det kan lika ofta vara finanschefen eller marknadschefen.

Då behövs det ny kunskap för att kunna kommunicera med fler intressenter och förståelse av processflöde och funktionsflöde.