Scenario 3: Kontrollrummet på det kommunala vattenverket

Det var samma sak varje månad. Samma dag i månaden också för den delen. Systemoperatören tittade på den röda text som just dykt upp på skärmen. Han kliade sig lite i det grå håret och klickade på länken i larmsystemet. En ny koppling ut från styrsystemet hade just dykt upp på skärmen.

Det var som förgjort. På något sätt dök det alltid upp kopplingar ut från olika delar av styrsystemet. Och där information kan löpa åt ena hållet kan den i de flesta fall gå åt andra hållet också. Så ska det inte vara med ett så här viktigt styrsystem. Det visste nog alla på det kommunala vattenverket. Och de flesta konsulter, vid det här laget. Ändå dök det upp nya kopplingar. Antingen för att någon lagt till något. Eller bara glömt att ta ner en koppling efter någon uppdatering.

Han kunde snabbt konstatera att dagens larm gällde ett av styr­systemen för intag och inledande rening av vattnet. Systemet skötte bland annat dosering av en del kemikalier som var direkt skadliga i för hög koncentration. Ett fint exempel på ett system som inte ska vara kopplat till internet, tänkte han i sitt stilla sinne. Och kanske borde det inte drivas med Windows heller, tänkte han sedan. I dag hade det tagit ett litet initiativ och uppdaterat sig själv.

När han väl börjat tänka på de gamla Windows XP-systemen som en form av skadlig kod började han dra nytta av dess oblyga och förutsägbara sätt att hitta vägar fram till moderskeppet i Redmond. Som i dag. Det underlättade hans arbete att metodiskt täppa till de vägarna, så inte någon äkta skadlig kod hittade samma väg.

– Inget ont som inte har något gott med sig, sa han till sig själv, och började klicka sig ner i kontrollsystemet.

Fakta

Vi vill tacka följande experter för hjälp i samband med författandet av artikeln:
Sara Hjalmarsson (Svensk Scenarioexpertis), Kurt Erik Lindqvist (Netnod), Johan Sigholm (Försvarshögskolan) och Daniel Westman (Stockholms universitet).