Kampen på det virtuella området hårdnar allt mer för varje version som de båda jättarna VMware och Microsoft lanserar. Vi har tagit en närmare titt på de senaste versionerna, Vsphere 5.5 och Hyper-V 2012 R2 med System Center 2012 R2 och undersöker vilka funktioner som ingår och vilken lösning vi trivs bäst med.

Vi jämför produkterna i tre olika ronder och utser en vinnare i varje rond och en totalvinnare på slutet.

Både VMware och Microsoft erbjuder olika paketeringar av sina produkter.

I det här testet prioriterar vi att hålla ner priset och får då en något enklare miljö än om vi valt en mer omfattande produktsvit från till exempel VMware.

Scenario

Ett företag har 200 virtuella maskiner i form av
Windows- och SUSE Linux-servrar på fem värdservrar. De kör i dag VMware Vsphere men funderar på om det är dags att gå över till Hyper-V.

Företaget vill om möjligt sänka sina kostnader för
licenser och underhåll, men man vill inte tappa någon viktig funktionalitet som de har i dag.

Företagets licenser håller på att gå ut och nya licens-er måste köpas in.

Så gjorde vi testet

Vi installerade först en miljö baserat på Vsphere 5.5 där vi sedan skapade en vm där vi installerade Vcenter Server.

Därefter skapade vi en miljö bestående av Windows Server 2012 R2, där vi aktiverade rollen Hyper-V och installerade VMM 2012 R2 i en vm.

Vi använde sedan miljöerna till olika vanliga arbetsuppgifter för att få en känsla för vilken som var enklast att jobba med och vilken som erbjöd bäst funktioner.


VMM 2012 R2 ger en sammanhållen administration av den virtuella miljön, men vissa funktioner är märkligt nog inte tillgängliga via VMM, utan man måste göra dem direkt i Hyper-V.

Fakta

domänkontrollant (dc, domain controller): Server som innehåller en instans av katalogtjänsten Active Directory.

ovf, open virtualization format: Standard som anger hur en vm ska se ut då den exporteras och importeras.

sso, single-sign-on: Tjänst i Vsphere som gör att man kan använda många olika katalogtjänster för inloggning och behörighetstilldelning.

Vcops, Vcenter Operations Manager: VMware-produkt som används för att övervaka den virtuella infrastrukturen.

VMM, Virtual Machine Manager: Delprodukt i Microsoft System Center som används för hantering av den virtuella miljön.