Över 165 000 servrar Akamai Intelligent Platform är namnet på samlingen av över 165 000 servrar som finns i 80 länder runt om i världen. Servrarna agerar cache för Akamais kunders data, vare sig det är strömmande video, webbplatser med mycket innehåll eller programuppdateringar, eller för att dra på sig attacker som kunderna annars hade fått ta emot.

Att låta Akamai svälja en attack är faktiskt en ruta du kryssar för i kontraktet, och sedan kan du slippa oroa dig för ddos.

Med algoritmer avgör Intelligent Platform var ett anrop lämpligen ska besvaras; kommer det från Japan besvaras det av närmaste server i Japan, kommer det från Stockholm strömmas filmerna från serverhallen i Kista. För användaren ser det ut som en och samma webbplats, med samma adress.


En ögonblicksbild som visar belastningen klockan 14 amerikansk östkusttid en dag i oktober år 2011. I och med att Akamai står för en tredjedel av all internettrafik är bilden tämligen heltäckande.


… och här är cyberattackläget vid samma tidpunkt. Den amerikanska östkusten är hårt åtgången, liksom mellersta Europa. Polen och Österrike verkar ligga illa till.

För kunden finns det bara en styringång till Intelligent Platform. Den kallas Luna Control Center och används när kunden vill ändra hur plattformen uppför sig, varefter plattformen tar hand om kundens data och lagrar det i hela världen. Det är det som är cdn, content delivery network, och det är det enda sättet som tv-bolag som BBC, Al Jazeera och China Central Television eller tjänster som Youtube och Itunes kan använda för att alltid vara nåbara med rimlig bandbredd världen över utan att investera en förmögenhet i datorhallar i vartenda land, eller belasta ihjäl de globala fibernätverken.

Detsamma gäller omvänt. Om ett botnät i USA får för sig att sänka till exempel ett tv-bolag med en överbelastningsattack, går förfrågningarna till Akamais servrar på stället, medan servrarna i Europa förblir orörda.

Skulle servrarna i USA eventuellt inte ha kraft att svälja attacken, kan delar av den routas vidare till andra regioner som har lägre belastning. Du kan vara säker på att den sväljs hel och hållen till slut. Samtidigt kan Akamais andra så kallade edge-servrar fortsätta att leverera tv-bolagets strömmande video, även till USA.

Okänsligt för krascher

Akamai är en molntjänst, men inte den typ av tjänst där det blir katastrof om en datorhall skulle gå ned. Det spelar faktiskt inte någon större roll för kunderna om en eller två hallar i Sverige strejkar, för det finns gott om datorkraft i länderna intill som kan ta över.

Fakta

Grundat: 1998
Högkvarter: Cambridge, Massachusetts, USA
Verksamhet: Distributionsnätverk för internettrafik (content delivery network) med 2 500 datorhallar i 80 länder världen över. 165 000 servrar hanterar 2 biljoner anrop per dag. 6 000 nya servrar tillkommer varje månad.