När mobilwebben m.nydailynews.com flyttade från Amazon till Akamai kunde man sänka svarstiderna i Sverige från 140 millisekunder till två! Hur gick det till?

– Förmodligen hade reklambyrån använt ett datacenter i USA, men när de gick över till Akamai började nyheterna kopieras ut i världen och hamnade i Sverige, nära användaren. Vad jag vet har Amazon ingen hall i Sverige, säger Per Sterner.

Roande och förfärande

Akamai publicerar fyra gånger varje år sin rapport ”State of the Internet”, SOTI. Det är både roande och förfärande läsning.


Akamais SOTI-rapport visar att Indonesien och Kina belastar internet med 71 procent av all världens cyberattacker, medan USA ligger på tredje plats med bara 6,9 procent.

Rapporten visar bland annat internetpenetrationen i världen, där Sverige tyvärr inte har någon direkt framträdande roll, och hur cyberkriget böljar fram och tillbaka på kvartalsbasis. Akamais rapport visar diagram för både ursprungsländer och vilka sektorer av industrin som attackeras.

Genom att läsa i SOTI kan man konstatera att Akamais tjänster oftast fortsätter att fungera trots att ett lands telenät kan stängas av regimen för att förhindra informationsspridning, så som hände i Sudan i år. På så sätt kan Akamai starkt bidra till demokratins upprätthållande i världen.

Men svärdet är tveeggat. Akamai följer lagstiftnigen i alla länder, och beordras man av ett lands regering att stänga sina servrar, så gör man det.

Fakta

Grundat: 1998
Högkvarter: Cambridge, Massachusetts, USA
Verksamhet: Distributionsnätverk för internettrafik (content delivery network) med 2 500 datorhallar i 80 länder världen över. 165 000 servrar hanterar 2 biljoner anrop per dag. 6 000 nya servrar tillkommer varje månad.