Avayas tekniker gör nu de sista små justeringarna på det gigantiska wifi-nät som ska tas i bruk i samband med att de olympiska vinterspelen går av stapeln i Sotji i Ryssland den 7 februari. Kapaciteten ligger på 54 terabyte per sekund.

Nätverket kommer att delas upp i fem virtuella ssid-baserade nätverk. Ett är till för atleterna, två är för media (ett gratis och ett betalnät), ett är för dem som jobbar med spelen och ett riktar sig till de lite finare gästerna.

Varje grupp förses med ett eget lösenord, och extra lager med lösenordsskydd läggs in vid behov. Wifi-trafiken distribueras med hjälp av 2 000 802.11n-accesspunkter som är utplacerad runt omkring i de olika arenorna.

Nätverket kommer att styras från ett primärt Technical Operations Center (TOC) i kuststaden Adler, och där kommer även det primära datacentret att finnas. Den sekundära TOC-centralen och det sekundera datacentret placeras i Sotji.

Varje TOC mäter 15 x 21 meter. När det ena är i bruk kommer det andra att vara i standby-läge. TOC-centralerna har varsin 10 gigabit-anslutning mot omvärlden.

Både data- och rösttrafiken hanteras av Avaya Fabric Connect, en öppen virtualiseringsplattform baserad på 802.1aq Shortest Path Bridging som länkar samman datacentren och de olika anläggningarna.

Nätverkets kärna utgörs av fyra Virtual Enterprise Network Architecture-anpassade Virtual Service Platform 9000-switchar. I nätverkets utkanter används Avaya ERS 8800-switchar.

IDG News