Massiv övervakning pågår

För att kunna uppdatera Burt har Tomtens organisation traditionellt förlitat sig på intervjuer med de varelser som stått människan nära. Det bevisas inte minst genom vår folkliga tradition, där det upprepade gånger talas om hur hustomen talar med katter, får, getter osv.

Då och då har man också sett tomtar på uppdrag i skogen, när deras kamouflage brustit. Men som resultat av skickligt utförd desinformation tror nutidsmänniskan inte längre på Tomten, och dennes konsulter kan därför utföra sitt arbete utan för mycket störningar.

Tomten efter en dags förhandlingar med huskatten. Bild: Jenny Nyström

Nissarna behöver inga tekniska hjälpmedel för att förstå katter, hundar med flera tamdjur, eftersom uppgiftsinsamling enligt denna metod förekommit i tusentals år. Människan däremot har bara på det senaste börjat upptäcka möjligheterna med kommunikation med djur och skapat tekniska hjälpmedel för detta.

Mänskliga forskare har listat ut att djuren överför information till varandra. Fåglar kan varna varandra för faror, hundar kan hota varandra verbalt, och så vidare.

Där människan kommit längst tycks vara uttydningen av delfinernas ultraljudsbaserade språk, men nu har det kommit appar till mobiltelefonen som medger att människan till sist också kan tala med sitt vanligaste husdjur, katten.

Kattöversättarappen – ett måste i varje hem. Bild: Whiskerz.

Det var emellertid mycket vanligare med husdjur förr. Antalet lantbruk med djur minskar stadigt och de sanitära kraven i storstäderna, dit människorna allt mer flockas, tillåter inte att man håller grisar, getter, kor, ja knappt ens hundar och katter. Men tro inte att Tomten för den skull saknar medel för informationsinsamling...


Santas very little helper

Den lilla amöban Euglena Viridis finns överallt i vår värld. Den finns i mattor och bakom tapeter, den finns i våra kläder och sängar, ja den finns på alla ställen där människor finns, eftersom den trivs i samma miljö som vi.


Rapportmikrob. Bild: SKL.

Euglena är fullständigt oskadlig för människan och dessutom svår att utplåna. Den tål alla kända rengöringsmedel, Klorin, Zyklon B och dylikt, och kan existera i höga strålnivåer.

Den har till och med återfunnits i meteoriter som slagit ned på jorden och förmodas finnas med på alla de rymdskepp människan skickar iväg ut i solsystemet – ett bevis så gott som något på att denna lilla varelse finns överallt där människan finns och kan tänkas finnas i framtiden.

Den kan tyckas oskyldig när man ser den i mikroskop, men tittar man efter närmare ser man att den har ett öga, av vetenskapen kallat eyespot apparatus.

Så som vi sett på det hittills är amöban helt enkelt ljuskänslig och dras till ljus, men detta är inte dess verkliga syfte. I stället är den helt enkelt en intelligent insamlingsstation för tomtedata. En enskild Euglena är inte särskilt intelligent, men tagna tiotusen tillsammans kan de sammanställa en bild av snällhetsläget i en lokal på mycket kort tid.