Ipv6 räcker inte till

Sammanställningen ger väldigt mycket realtidsdata. Ipv6 hade inte räckt långt i sammanhanget. Med det systemet kan man bara adressera varenda kvadratcentimeter på jorden och det är uppenbarligen långt ifrån tillräckligt.

Därför körs i stället protokollet vrtpsv17 (virtual reindeer transport packet service) på scgpn (Santa Claus global packet network), med en adressrymd som är så stor att den kan hantera varenda mikrob i hela solsystemet. Solsystemen intill hanteras av andra medlemmar i Intergalaktiska tomtefederationen.


Bild: SVT

Utöver den rent automatiska uppgiftsinsamlingen bedriver Tut, Tomtens underrättelsetjänst, direkt intervjuverksamhet i fall som kräver grundligare utredning.

Det övergripande målet för verksamheten är att inte lämna något snällt barn i sticket, samt att utreda tveksamma fall av stygga barn.

Hur detta kan pågå helt öppet är egentligen inte ägnat att förvåna. Tomtens desinformationsavdelning har, som nämnts tidigare, genom ihärdigt arbete sett till att vuxenvärlden förlorat tron på Tomten och därför inte fäster någon större vikt vid barnens rapporter om motsatsen.

Tomten är vår vän

Oavsett hur data samlas in, hamnar det i slutänden i Tcon, Tomtecontrl, där de enorma datamängderna slutbehandlas i något big data-system vars förmåga i skrivande stund är obekant.


Tcon. Bild: SVT.

Men med tanke på att dataströmmarna torde röra sig om flera hundra gigabyte per sekund kontinuerligt behövs det avsevärda maskinresurser. Såvida inte Tcon förlitar sig på magi, torde realtidsdata förmodligen förvaras i ram till data mining-processen är över. Förädlat data får till sist uppdatera den centrala Burt-databasen.

Författaren förstår om en viss oro sprider sig i läsekretsen. Är det egentligen Tomten som ligger han bakom NSA och FRA? Är det så han får pengar, genom att sälja folks hemligheter till olika stater?

Oroa dig inte. Tomten är vår vän. Han vill oss inget illa.