Runda bollar med två sidor

Metod två passar om man vill vara lite mera flexibel. Då tar man till ett färgpulver i stil med elektroniskt bläck, av den typ som används i läsplattor med statisk bild, alltså en bild som blir kvar när man stänger av strömmen.
Bläcket i läsplattan består av så kallade mikrokapslar, små runda bollar som är svarta på ena sidan och vita på den andra och hålls på plats med ett elektriskt fält, genom så kallad elektrofores.


Principen för elektrofores.

Den vita eller svarta halvsfären är försedd med en elektrisk laddning och genom att lägga på en spänning på substratet kan man få sfärerna att vrida sig och visa svart eller vitt uppåt, mot användaren.

Detsamma går att göra på magnetisk basis. Då får man döpa om metoden till magnetofores.

Målningsbordet som man lägger det omålade schackbrädet på, byggs upp med omväxlande nord- och sydpoler. Pigmentet i färgen består som i elektroforesfallet av små pigmentbollar, men denna gång med ett magnetiskt korn inuti, på precis samma sätt som lasertoner är uppbyggd.

Detta förfarande har också den fördelen att man inte behöver börja med ett i grunden vitt bräde – den schackrutiga färgen är det enda som behövs.

Den mystiska burken då?

Man ser dessutom i Disneys dokumentärfilm hur den schackrutiga färgen rör sig en smula under torkningen. Detta beror förmodligen på att de magnetiska partiklarna inte har hunnit ställa in sig riktigt.

Egentligen finns det bara ett problem med dessa förfaranden: Färgen kommer inte att se schackrutig ut i burken utan kommer där att ha en neutralt grå färgton. Man kan förmoda att schackrutigheten i färgburken är en efterkonstruktion hos Disneys historieforskare.

Burken är inte det enda konstiga i dokumentärfilmen. Man ser man dessutom hur Disneys forskare helt har missuppfattat färgen på nissarnas kläder och gjort dem i olika toner av grönt och violett, medan vi, åtminstone här i Norden är helt på det klara med att de går i röd eller rödbrun färgton.

Kan göra Tomten rik

Det finns många andra användningsområden för schackrutig färg, till exempel att måla flaggor, motorcyklar, taxibilar, naglar, bord, tröjor och olika prydnadsföremål. Skulle Tomtens verkstad vilja licensiera ut sin metod, fanns det förmodligen väldigt goda inkomster att hämta, främst hos tillverkare av nöjesartiklar och dekorationer.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning