Tomten räknades förr som ett naturväsen i stil med huldran och trollen. I Sverige hade vi hustomte på bondens gård, som erbjöds mat i utbyte mot tjänster.

Vi har alltid visat respekt för tomten, som var ”se men inte röra”. Men modern teknologi gör nu den skäggige välgöraren till jagat villebråd.

Människan kommer närmare


Tomtens palats på Nordpolen. Bilden är allegorisk. Bild: Disney

En av de få säkra uppgifterna vi har, är att Tomtens verkstad är belägen på Nordpolen. Problem: Allt fler människor besöker numera Nordpolen. Klimatförändringarna har gjort att polarisen smälter i oanad takt och sjöfarten börjar öka genom nordostpassagen. Många har letat med satellit utan att hitta någon verkstad.

Det är inte så underligt. Med de enorma arealer som krävs, är verkstaden givetvis nedsprängd i isen. Det åtgår fabriksytor på många hundra kvadratkilometer och för att det inte ska synas är det naturligt att Santa Building and Construction Company för många årtusenden sedan grävde ned verksamheten på ett insynsskyddat ställe.


Ryska flaggan placerad på nordpolen. Bild: NTV.

Men nu anfaller mänskligheten nedifrån också. Här är det en rysk obemannad farkost som ställer ned ryska flaggan på havsbotten vid Nordpolen. Borrningar efter olja och naturgas i Norra ishavet tränger allt längre norrut.

Högteknologisk tomtedetektering

Både tomten själv och hans arbetsmetoder är hotade på än fler fronter.
1996 beviljades ett patent för en tomtedetektor, nämligen Santa Claus Detector enligt US 5523741 A av uppfinnaren Thomas Cane. Patentet visar på en elektroniskt utrustad strumpa som ska hängs upp på spiselkransen, antingen ensam, eller i kombination med en annan, liknande strumpa.
Strumpan/-orna är försedda med en snubbeltråd och en brytare. När tomten bryter snubbeltråden genom att komma ut ur spisen, tänds en lampa på strumpan och en elektronisk spelapparat börjar spela för att visa att tomten kommit.


Tomtedetektorn. Bild: Thomas Cane

Tomtespåraren kan förfinas och anpassas för nätverksbruk. I stället för spelapparaten som visas streckad i patentet kan man använda en Arduinoprocessor med realtidsklocka, som när den aktiveras, meddelar sin plats, status och realtid genom ett Twitter-meddelande.

Genom att använda sig av ett api mot Twitter kan en undersökningskommission med gängse big data-metoder dels utröna när tomten börjar sin färd världen över, dels vilken väg har tar.

Om det är så att tomten franchisat ut själva leveransdelen av juluppdraget kan man också avgöra om flera leverantörer deltar i arbetet, samt deras färdvägar.

Med snabb realtidsbearbetning av inkommet twitterdata tillsammans med historiskt data bör det vara möjligt att förutse vilken väg tomten kommer att ta, så att man kan förvarna alla barn som bor längs färdvägen. Detta förutsätter att barnen inte sover på nätterna utan ligger och leker med mobiltelefonen under täcket.

Emellertid kan man förutsätta att även tomtens pr-avdelning läser Twitter, och snart kommer att bli varse sagda detektorer och rapporteringen , varför detektering med snubbeltrådsmetoden kan tänkas bli ineffektiv efter ett par år. Därför behövs nya, tomteimmuna detekteringsmetoder.