Om Tomten saknar stealth


Bild: Norad.

Tomten är ett fysiskt föremål och har som sådant svårt att värja sig mot radar. De traditionella bilder som finns, visar att varken Tomten, renarna eller släden förekommer i stealth-utförande. Det här utnyttjas av den amerikanska missilspårningsorganisationen Norad som varje år kring juletid ägnar sig åt tomtespårning på heltid.


Bild: Norad.

Amerikaner gillar att hålla vakt och bevaka, och Tomten kommer inte undan denna vana. Sålunda har Norad öppna vakthållningssessioner i flera amerikanska städer, där privatspanare får uppdaterade uppgifter om Tomtens framfart via internet.

Den groteska arbetsmängden


Tomtens verkstad. Bilden är tydligt allegorisk. Bild: Disney

Vissa beräkningar har givit uppskattningar om att Tomten måste förse cirka 100 miljoner hushåll med julklappar. Om man antar att alla önskelistor kommit in två veckor före julafton och att ett hushåll i medeltal har två snälla barn blir det 100 miljoner klappar i veckan att tillverka.

De två veckorna runt jul får nissarna ingen helgledighet och tvingas arbeta treskift för att hålla verksamheten igång dygnet runt. Det ger ett behov av 595 000 mantimmar per dygn eller ett behov av knappt 74 400 skiftarbetande nissar.

Vissa klappar kan gå väldigt fort att göra. Ett schackbräde målas med schackrutig färg på ett par sekunder, medan en docka kan ta en timme.
En mobiltelefon behöver inte ta mer än en timme att sätta samman om man har plockrobotar som bygger. Legobitar kan massframställas i förväg och bara fyllas på i kartonger efter behov. Det tar inte mer än en minut att vika en kartong, fylla på och försluta.

Tomtens verkstad förbrukar oerhörda mängder råvaror, som måste hämtas in. Det kan ske under sommarhalvåret då den vanliga julklappsverksamheten ligger nere. Nissarna bedriver omfattande skogsbruk, gruvdrift med mera för att få ihop metaller, trä, plast, etc till produktionen.

Varför har vi inte sett något av detta? Sanningen är att vi har det. Det finns i vår mytologi sedan länge. Människor påstår sig ha sett tomtar, grådvärgar, troll, etc i skogen, och det var inte ovanligt att man förr såg gruvtomtar. Då och då misslyckas alltså nissarna med sitt undercoverarbete.