Molnet blir ett allt mer vardagligt inslag hos många företag, men vad betyder det för nätverksteknikerns vardag? Blir jobbet svårare eller enklare? Svaret på det verkar vara lite både och.


Mats Mägiste,Cygate.

– Med sdn, software defined network, kan man dela upp kontrollager och hårdvara och sköta konfigureringen genom att bara rita en nätskiss och göra logiska förbindelser i den. Så på så sätt blir det enklare, säger Mats Mägiste, teknikchef på Cygate.

– Å andra sidan kan felsökningen bli oerhört komplex när man använder mycket virtualisering och måste hålla ordning på alla samband.

Något som det inte råder någon tvekan om är att nätverksteknikerns roll kommer att förändras ordentligt. Trenden går mot en allt större mjukvaruorientering och det betyder att enklare standardkonfigureringar inte kommer att uppta mycket av nätverksteknikernas tid i framtiden.

Allt mer automatiseras

Den närbesläktade trenden automatisering innebär att rutinuppgifter i allt högre grad utförs per automatik. Ligger alla regler redan i molnet kan till exempel en ny switch autoprovisioneras och få alla nödvändiga inställningar direkt från molnet. Det här kommer att bli mer av en möjlighet än ett hot för nätverkstekniker i Sverige, menar Mats Mägiste.

– Automatiseringen kommer snarare att slå mot outsourcing till andra länder än mot svenska it-avdelningar. Man tappar innovationskraft om man lägger ut för mycket, och med automatisering går det att effektivisera så att det lönar sig att samla kompetensen lokalt, säger han.

Nätverksteknikerna måste också kunna se helheten. Vad behöver verksamheten egentligen? Vad behövs i nätet för att klara det? Här kan vissa individer få svårigheter.

– En del tekniker har en tendens att gräva ner sig för mycket i detaljerna. De har svårt för att växla mellan att ibland se helheten och ibland gå ner och fixa detaljerna, säger Mats Mägiste.

För att ha en framtid som nätverkstekniker gäller det för de flesta att höja sig ett snäpp eller två.

– I grunden behöver man fortfarande förstå routning och switchning, men teknikerna måste också kunna sköta konfigureringen i mjukvarulagret, säger Mats Mägiste.

Utbilda dig – nu!

Nyckeln till framtiden för nätverksteknikerna ligger i att vidareutbilda sig, och det måste ske så snabbt som möjligt.

– Nätverksteknikerna behöver börja se om sitt hus redan nu och se hur de kan utbilda sig så att de kan arbeta på en mer abstrakt nivå. Den som inte utbildar sig riskerar att få ett mycket tråkigare jobb som mest går ut på att flytta plåtlådor, men de som hänger med på tåget kommer att bli väldigt attraktiva på arbetsmarknaden, säger Mats Mägiste.