Det ser ut som att Apples fortsatte att vinna mark i företagsvärlden under 2013. En färsk studie från Intermedia, en av världens största leverantör av Microsoft Exchange-tjänster, visar att 76 procent av alla mobila enheter som aktiverats i deras Exchange-nätverk kördes med IOS.

Sammanlagt rör det sig om 190 000 Iphones och Ipads som aktiverats hos små och mellanstora företag under årets tio första månader. Det är mer än sex gånger fler enheter än vad Samsung lyckades uppnå under samma period - sammanlagt aktiverades 29 000 Samsung-enheter med Android.

Microsofts konkurrerande mobila operativsystem landade på blygsamma 1 procent av alla aktiverade enheter hos Intermedia. Andelen är låg - men innebär nästan en fördubbling av aktiverade Windows Phone-enheter jämfört med samma period under 2012.

Studiens underlag utgjordes av totalt 290 000 aktiverade företagsenheter.

TechWorld gjorde nyligen en stor jämförelse mellan de olika mobilsystemen för att se vilket som lämpar sig bäst för företagsmiljöer. Missa inte det!