Bakgrunden till G-Cloud är att den brittiska statens it-användning 2012 bedömdes som ineffektiv. Olika myndigheterna använde många olika system och rutiner. Tjänsterna köptes till 80 procent in från 18 företag. Ekonomin kräver besparingar, och samtidigt kom krav på enklare underhåll, minskad energiförbrukning och säkrare datahantering.

– Reformerna ska säkerställa bästa möjliga service för användarna till lägsta möjliga kostnad för skattebetalarna. Vi vill stödja en konkurrenskraftig marknad, sprida tillgången på innovationer och driva på tillväxten, säger Francis Maude. Han är Minister for the Cabinet Office, en myndighet som ungefär motsvarar Sveriges Statsrådsberedning. Cabinet Office ansvarar för statens digitala agenda och upphandlingar.

Omfattar 1 200 leverantörer

G-Cloud är en serie ramavtal som uppdateras var sjätte månad och omfattar uppåt 1 200 leverantörer. De kvalificerar sig som säljare av iaas, paas, saas eller som konsulter och måste anta ett gemensamt sätt för att påbörja och avsluta en tjänst samt förvaltningens policy av öppen standard.

Cloudstore är en webbshop som rymmer mer än 13 000 tjänster. Där kan myndigheterna söka efter tjänster med fri textsökning eller efter hur leverantörer rankats på säkerhet, integritet, tillgänglighet och pris.
Hittills har tjänster för motsvarande 680 miljoner kronor köpts från Cloudstore, upphandlingarna uppskattas totalt till cirka 85 miljarder kronor. Främst har det gällt konsultarbete om molnmigration.

Från 200 till 10 datacenter

Målet är att 50 procent av statens it-tjänster till 2015 ska köpas in från små och medelstora företag. Inköpen har ökat från 32 miljarder kronor för 2010 till 48 miljarder 2012, men det är totalt bara 10,5 procent. Antalet datacenter beräknas minska från 200 till 10.

G-Cloud måste gå från projekt till vardag för myndigheterna. I längden finns det så mycket data i den offentliga sektorns system som skulle fungera bra i publika moln, att it-avdelningarna i offentlig sektor kommer att få allt fler krav. Frågan är om Storbritannien har tillgång på tillräckligt funktionssäker och snabb bredbandsanslutning för att göra det bästa av G-Cloud?

Fakta

En översikt
gcloud.civilservice.gov.uk
Cloudstore
gcloud.civilservice.gov.uk/cloudstore
Det fjärde och senaste ramavtalet (G4)
tinytw.se/gcloud