För trettio år sedan introducerades persondatorn och den har omformat arbetslivet, givit enorma effektivitetsvinster och skapat helt nya affärsmodeller. Pc:n blev hörnstenen för it-systemen, och även om prestandan förbättrats, så den har behållit sin ursprungliga form med skärm, burk, tangentbord och mus.
Men nu förändras it-miljön. Apples framgångar följer en trend där allt snabbare, mindre och billigare kretsar, minnen och processorer kan läggas in i andra maskiner. Världen efter pc:n kommer att innehålla ett växande utbud av datoralternativ, och därför kan fler uppgifter bäddas in i omgivningen och göras tillgängliga. Tanken om ett sakernas internet (the internet of things) med en omgivning som kan kommunicera data via rfid-taggar och mottagare, blir alltmer rimlig. Datakraften blir mer personlig och genomgående.

Mobiliteten drivs av konsumentisering (consumerization), alltså att tekniken utvecklas först för konsumentmarknaderna. Användarna vill använda samma apparater på jobbet som de tycker fungerar bra privat.


David Andersson, IFS

− Användningen förändras för att internet är ett säkrare ställe att göra affärer på. Kapacitetstaket har lyfts men det behövs vattentäta skott mellan privat bruk och företagets säger David Andersson, chef för affärssystemtillverkaren IFS framtidslabb.

Allt mer mobil teknik

Det som kallas enterprise mobility management, emm, blir viktigt nu, alltså att säkra och sköta om användarnas bruk av mobil teknik i organisationens system. Det handlar både om mobilstyrning och om applikationsstyrning för att hålla systemet säkert – mdm, mobile device management, respektive mam, mobile application management.

Förutom säkerhet och personlig integritet för användarna är en viktig del av emm att hjälpa användarna att bli mer produktiva med sina nya verktyg och kunna ställa rätt krav på leverantörerna. Det gäller också att få de många olika systemen som användarna tar in att fungera ihop.

Ray Wang är grundare av mobilitetskonsultfirman Constellation Research. I hans tal på IFS World Conference i Barcelona i slutet av oktober var budskapet att den som inte tar till sig mobiliteten kommer att bli utrotad:

”Ett viktigt skäl till spridningen av mobiliteten är att omkring två tredjedelar av företagens it-budget går till organisation och underhåll. Det inte finns pengar att förnya för längre” sa han.
Man måste alltså göra mer med mindre.

60 procent skaffar egen appbutik

Analysföretaget Gartner spår att till nästa år kommer 60 procent av företagens it-avdelningar att driva en egen intern butik för appar.


Ray Wang

– Styrningen av vilka appar som utvecklas eller köps in och hur de används blir viktigare, Det inte minst för att en app tidigare användes i 2–3 år, nu ligger livscykeln snarare på 3-6 månader, säger Ray Wang till TechWorld.

– Vi säljer inte längre produkter och tjänster, vi säljer erfarenheter och resultat. Utvecklingen av mobila applikationer kräver därför andra färdigheter och överväganden. Det handlar inte så mycket om kodningsspråk och kodningsmiljöer, utan om att it-avdelningen förstår användbarhet och hur användarna tar till sig tekniken. Bra mobila applikationer överför inte bara affärssystemen rakt av till en mindre skärm, utan förbättrar dem genom att dra nytta av att sensorer, inbyggda funktioner och tillhörande molntjänster kan lägga till nya funktioner och former av information som pc:n inte kunde erbjuda.

Branschen som går i bräschen

Låt oss ta transportbranschen som ett exempel. Vi frågar Per Olof Arnäs, universitetslektor och projektledare på avdelningen för logistik och transport på Chalmers, om vad han tror om framtiden:

– Vi närmar oss gränsen till det operativa och alltmer även ta oss förbi den. Fordonen kopplas upp till nätet och kan samla in data. Det fysiska godset kopplas via streckkoder och radiotaggar till en databas, säger han.


Per Olof Arnäs, Chalmers

– Affärsprocesserna går från att hantera varje enskilt uppdrag mot att koncentrera resurserna till att hantera avvikelser i systemet, där kunderna själva får börja fylla i data om godset. Fordonen kan också börja kommunicera med infrastrukturen på vägarna, och med andra trafikanter.

Vad kan mobiliteten göra för dig?

Det gäller att förstå vilka fördelar som mobiliteten erbjuder den egna organisationen och skapa en strategi från det. Ofta presenteras mobiliteten som en kostnadssänkning genom högre produktivitet för de anställda, organisationsförbättringar genom enklare interna processer eller att det blir billigare att betjäna kunderna. Lika viktigt kan det vara att mobiliteten är intäktsdrivande genom att skaffa nya kunder och att behålla fler av de man redan har genom en djupare återkoppling.

Fakta

Mer om EMM:
http://searchconsumerization.techtarget.com/definition/enterprise-mobility-management-EMM

Många utvecklar egna appar, och test av sådana är ett exempel på ny verksamhet för många it-avdelningar tvingas ansvara för. Det finns flera tjänster för det här:
Virtual Developer Labs
http://www.keynotedeviceanywhere.com/virtual-developer-labs.html
Microsofts appstore
http://apps.windowsstore.com/
Remote Device Access från Nokia
http://developer.nokia.com/Devices/Remote_device_access/
Perfecto Mobile
http://www.perfectomobile.com/