2. Kartlägg radiomiljön


Ett exempel på hur en tuff radiomiljö i Inssider. Flera nätverk har valt andra kanaler än de icke-överlappande 1, 6 och 11, så i stället för att bara påverka en annan användare kommer två grannätverk beröras. Det är ungefär som att parkera mitt på den målade linjen på en parkeringsplats och på så sätt blockera två platser. Onödigt och ineffektivt.

För att du ska kunna bilda dig en uppfattning om radiomiljön i din närhet så finns enkla program till din dator som använder det inbyggda nätverkskortet för att skanna av omgivningen. Ett exempel är Inssider.

Det är viktigt att du använder en dator som har stöd för både 2,4 gigahertz och 5 gigahertz och samtliga moderna 802.11-standarder som 802.11g, 802.11n och 802.11ac – saknar datorn de stöden kommer du förstås inte kunna se andra nätverk som signalerar med de frekvenserna eller standarderna.

Vill du få tydligare inblick i de av dina grannars nätverk som finns i de olika delarna av din lokal kan du i stället använda ett så kallat site survey-verktyg, till exempel Tamograph Site Survey. Men räkna med att ett bra site survey-verktyg, till skillnad från Inssider, kostar en slant.

Mata in ritningarna

Mata in dina (gärna uppdaterade) byggnadsritningar i programmet, och ta din laptop och gå runt i lokalen för att ta reda på hur det ser ut vad gäller andra nätverk. Resultatet blir en grafisk representation av din ritning, en värdefull inblick i wlan-miljön i din byggnad.

Ha i åtanke att program som använder din dators nätverkskort bara kan visa vad den kan upptäcka. Har grannen valt att inte aktivera sin ssid-utsändning kommer du därför inte se deras nätverk, men det nätverket finns ändå i den verkliga miljön och kommer att påverka.


En radiomiljö där grannarna bara använder de icke överlappande kanalerna och därmed utnyttjar 2,4 gigahertz-bandet maximalt. Med 5 gigahertz-mottagningen igång ser vi varför vi ska försöka använda det frekvensområdet i stället. Det är dels betydligt större, dels glest befolkat.

Lita inte blint på resultatet

Det finns dessutom icke-wlan-signaler som kan störa. Det gör att du inte kan lita blint på resultaten, utan se det mer som en finger­visning.

Bäst är om du har möjlighet att komplettera dina mätningar med ett riktigt mätverktyg, en så kallad spektrumanalysator. Det är ett mätinstrument som via en antenn tar in alla olika radiosignaler och visar deras signalstyrka, frekvens och storlek på en skärm. Det finns batteridrivna och bärbara spektrumanalysatorer som du kan ta med ut och mäta i det tilltänkta installationsobjektet. Eftersom wlan använder det fria ims-bandet kan du hitta allt möjligt med en spektrumanalysator.

I samband med en större installation lyckades man inte uppnå förväntad prestanda i 2,4 gigahertzområdet, trots att site survey-verktyget visade att det var relativt outnyttjat. Med en spektrumanalysators hjälp lyckades man då lokalisera ett larmsystem som använde samma frekvenser, och som därmed störde ut wlan-trafiken. Lösningen blev helt sonika att flytta upp den trådlösa kommunikationen till 5 gigahertzområdet.

Det absolut bästa sättet att hitta källorna till störande signaler är att använda en bärbar spektrumanalysator, som till exempel Agilent N9935A. Ställ in den för att mäta på de frekvenser som ditt trådlösa nätverk ska arbeta inom, så kan du se vilka andra signaler som finns i huset. Du kan hitta allt från larmsystem till mikrovågsugnar och dect-telefoner.

Använd ett site survey-verktyg för att få en överblick över vilken signalstyrka olika accesspunkter har i byggnaden. Du lägger in ritningen i verktyget och går sedan runt med din laptop i lokalerna – de mätdata som du samlar in markeras på kartbilden.

Så fungerar absorption

När en radiovåg ska tränga igenom ett material kommer materialet att absorbera en del av vågen. Det innebär att signalen kommer dämpas – en del av signalen fastnar helt enkelt i materialet.

Det här är precis det som händer med maten i en mikrovågsugn. Väggen som absorberar din trådlösa kommunikation kommer att suga åt sig en del av energin från radiovågen och väggen kommer att öka i temperatur. Men det är betydligt lägre effekter som används i trådlös kommunikation, endast några hundra milliwatt jämfört med mikrovågsugnen som strålar maten med kanske 900 watt. Det är därför du inte till vardags märker av temperaturhöjningen från de trådlösa nätverken.

Det finns ett säkerhetsavstånd för hur nära du får vistas en sändare av wlan, men det är någon centimeter och det är sannolikt få som trycker sitt ansikte mot accesspunkten. Energin minskar drastiskt med avståndet i kvadrat, så effekten sjunker snabbt allt eftersom avståndet ökar.Material har olika stor dämpning för wlan-signalen – högre dB-värde innebär större dämpning. En betongvägg dämpar mer än en vägg av gips.