5. Slå igång nätverket

Nu är det dags att slå igång nätverket, och då blir det viktigt att välja rätt kanaler. Visserligen kan intilliggande celler använda samma kanal­er, men prestandan försämras avsevärt. De intilliggande accesspunkterna kommer att ”prata i mun på varandra” – meddelanden når inte fram, och då kommer nätverket försöka att skicka samma meddelande en gång till, så kallad återsändning.

Se i stället till att accesspunkterna använder olika kanaler, en viss kanal kan återanvändas en bit bort från de accesspunkter som använder samma kanal. Glöm inte bort att tänka tredimensionellt för att undvika störning mellan våningarna.

Räkna sedan med att du kommer behöva justera nätverket allt eftersom förhållanden i din radiomiljö ändras.

TechWorld sammanfattar

Att installera ett trådbaserat nätverk är en relativt enkel match. Ett trådlöst nätverk däremot har en mängd nya utmaningar att ta hänsyn till. Men med grundläggande förståelse för radioteknik, olika antenner och kännedom om hur din byggnad ser ut kan du undvika de flesta fällorna och få ett bra och balanserat trådlöst nätverk.

Behovet för ökad kapacitet i våra trådlösa nät pekar spikrakt upp.I nästa artikel tittar vi på vilka tekniska lösningar industrin arbetar med för att kunna hänga med.