Molekylära skannrar som i hemlighet kan skanna dig från 164 meters avstånd

Genia Photonics gör en laserskanningsteknik som säger sig kunna "tränga igenom kläder och många andra organiska material och erbjuder spektroskopisk information, särskilt för material som påverkar säkerheten, såsom sprängämnen och farmakologiska substanser." Genia hävdar att man kan identifiera enskilda cancerceller i en realtidsgenomsökning eller upptäcka spår av skadliga kemikalier i känsliga tillverkningsprocesser.

Med Genias teknik kommer Homeland Security att kunna skanna dig från upp till 164 meters avstånd efter spår av narkotika eller sprängämnen på kläderna, eller efter förändringar i din biokemi, till exempel om din adrenalinnivå är ovanligt hög.

Brottsförebyggande kameror övervakar dig

I den futuristiska filmen Minority Report, kan en synsk trio förutsäga framtida brott, och polisen arresterade brottslingar som skulle begå brott, innan de faktiskt hade gjort det. Istället för synska människor, är det San Francisco-områdets BART-tunnelbana som med hjälp av övervakningskameror som analyserar "misstänkt beteende" och larmar vakter vid potentiella kriminal- eller terroristaktiviteter.

Kamerorna kommer från BRS Labs, som står för Behavioral Recognition Systems. BART kommer att installera 288 kameror på 12 hubbar, där varje kamera kan skanna 150 medborgare på en och samma gång. Kamerorna är programmerade med en lista på beteenden som betecknas som "normala", och där avvikelser från normen klassificeras som misstänkta och vakter underrättas omedelbart.

Programvara som kommer att analysera och lagra miljontals röster

NSA:s metadatasamling var bara början. Federala myndigheter och polisen använder en databas som heter Voicegrid Nation. Systemet har utvecklats av Rysslands Speech Technology Center (som verkar under namnet Speechpro i USA) och används för att skanna och identifiera röster på telefonsamtal inom sekunder.

När myndigheterna avlyssna ett samtal och inte är säker på vem som talar, tar dem hjälp av Voicegrid. Speechpro hävdar att man kan ge 90 procent noggrannhet om inspelningen är av anständig kvalitet och mer än 15 sekunder lång.

Företagets vd säger att programvaran kommer att utfärdas i 70 länder för att samla in, lagra och matcha röstinspelningar av avlyssnade samtal.