TechWorld skrev nyligen om en undersökning från lagringsexperten Proact som visade att sju av tio svenska företag inte är intresserade av molnlagring. Är den här skeptiska attityden mot molnlagring verkligen motiverad?

Per Sedihn, teknisk chef på Proact, menar att det visst går att använda molnet för lagring, men att det kräver ett förarbete som många företag inte har gjort.

Inte alls svartvitt


Per Sedihn, Proact.

– Det blir lätt att man ser den här frågan som mer svartvit än den egentligen är. Det vi pratar om här är publik molnlagring, och bara man har en informationspolicy som visar vilka data som kan lagras publikt och vilka som måste hållas internt går det alldeles utmärkt att använda publika molntjänster, säger han.
Det som gör så många företag skeptiska mot molnlagring kan bero just på det där med informationspolicyn.

– Det är svårt att göra en bra informationspolicy. Hur vet man vilka data som är säkra att lägga ut på publika moln? Vem ska bestämma det? Då blir det enklare att bara förbjuda lagring på publika moln och där befinner sig en hel del företag fortfarande, säger Per Sedihn.
Just nu verkar det som att skepticismen mot molnet minskar något. Attityden har förändrats under det senaste året.

– Många företag har varit fundersamma till vad molnet innebär för dem. De har haft frågetecken framförallt runt säkerhet och integritet. Men det sista året tycker jag det har ändrats. Molnet är en intressant lösning för de flesta företag i dag, säger Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft.

Självklart för nystartade

Men intresset för molnlagring skiljer sig stort mellan olika företag.

– Har du redan ett stort lagringssystem är det kanske inte aktuellt att går över till molnlagring, men för nystartade företag är molnlagring i det närmaste en självklarhet i dag, säger Daniel Akenine.

/polopoly_fs/1.547493!imageManager/3617461502.jpg
Daniel Akenine, Microsoft.

Frågetecknen runt integritet och säkerhet kvarstår dock för många företag när de funderar på molnlösningar, speciellt när leverantören lagrar data på servrar utanför Sveriges gränser. Men Datainspektionen har nu tittat på en del globala molntjänster som exempelvis Azure och bedömt att det åtminstone i de fall som inspektionen bedömt går att lagra även någorlunda känsliga data i molnet. Så att bara hänvisa till de frågorna för att kunna säga nej till molnlagring fungerar inte riktigt, det tycker vare sig Daniel Akenine eller Per Sedihn.

Sedan finns det också en betydande risk med att blankt säga nej till molnet.

– Det finns en trend där verksamheten handlar molntjänster utan att it-avdelningen vet om det, och då hjälper det inte så mycket med det förbud, säger Per Sedihn.

– Då är det bättre om it-avdelningen hjälper verksamheten genom att validera teknik och leverantör bakom de tjänster som verksamheten vill köpa in. Får man till ett sådant samarbete internt får verksamheten snabb tillgång till tjänster som underlättar arbetet, medan it-avdelningen kan vara säker på att känsliga data inte lagras på olämpligt sätt, säger Per Sedihn.