Sedan Windows 8 släpptes har det debatterats hårt om de förändringar som det nya os:et egentligen medförde. Det som framför allt diskuterats är det nya gränssnittet, en hybrid mellan det gamla Windowsgränssnittet och det nya, som mest är inriktat på pekskärmar.

Microsoft har sedan försökt finjustera gränssnittet, framförallt så att det ska bli enklare att använda med tangentbord och mus. Windows 8.1 medförde en hel del sådana förändringar, och vi kommer snart att få se ytterligare förändringar i och med Update 1 till Windows 8.1, kallat U1.

Genom att högerklicka på en app-bricka får man upp en liten meny för att genomföra olika åtgärder. Detta underlättar arbete med tangentbord och mus. 

Ny högerklicksmeny på appar

En nyhet i U1 är att man kan högerklicka på en bricka (tile) på startskärmen och då direkt få upp en liten meny där man till exempel kan välja att avinstallera eller ändra storlek på en app. Det här gör det lite enklare att använda med tangentbord och mus.

Windows-appar kan också hanteras på nya sätt. När man startar en app stannar startfältet från skrivbordet kvar i nederkanten, och man kan då direkt förminska en app igen.

Appar placeras alltså i startfältet och vi får därigenom en tätare integration mellan de båda miljöerna. För man bort muspekaren från startfältet försvinner det däremot och man kan inte få fram det igen.

För man muspekaren till överkanten så dyker en svart kant upp. Genom att rycka i den kan man förminska och stänga appen ungefär som man gör med gammeldags Windows-fönster.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning