Sparade du eller inte?

Det var väldigt otydligt om dokumentet sparats eller inte. Karoline menar att man i programmet borde ge ett tydligare besked om när filen sparas automatiskt.

En annan testare menade att det är svårt att förstå hur man ska backa tillbaka till fillistan i Office 365 när man varit inne i till exempel ordbehandlingsfönstret. Frågan är då hur brant inlärningskurvan är för utmanarnas molnprogram. Flera testpersoner upplever att startsträckan i Zoho är alldeles för lång.

– Provade på ordbehandling, men tydligen använder man en proprietär ordbehandlare. Det är möjligt att jag missuppfattat hela upplägget, men varför lägga tid och kraft på en ny miljö när man redan har och behärskar Office? Nej, jag är inte tillräckligt motiverad, eftersom jag inte har något att vinna, säger Rolf Sävström, egenföretagare, om Zoho.

Vidare känns Zoho inte riktigt anpassat för den svenska marknaden. På ytan har man översatt gränssnittet hyggligt till svenska, men överallt dyker ändå engelska och svengelska upp. Kalkyl- och ordbehandlingsprogrammen är översatta, men presentationsprogrammet är på engelska. Det finns svensk stavningskontroll. Alla hjälptexter förefaller vara på engelska och det finns ett antal instruktionsfilmer som också är på engelska.

Det ska sägas att även i Google Drives hjälpsystem hamnar man emellanåt på engelska hjälpsidor.

Men om du inte är beroende av att programmet är välöversatt till svenska kan Zoho vara intressant, bland annat för att till exempel kalkylfunktionerna är omfattande med makron, pivotfunktioner med mera. Dessutom finns en mängd andra moduler utöver de vanliga kontorsprogrammen som kan vara intressanta för företaget.

Karoline Mellgren tycker att Google Drive var lite mer intuitivt än Office 365:

– Vanliga desktop-funktioner, typ markera, kopiera och så vidare, fungerar mycket väl. Men det är mycket som pågår runt omkring i Google Drive.

Hon tyckte det kändes enkelt och smidigt att kunna ta del av ett delat dokument från e-posten.

SCENARIO

Ett företag med cirka 200 anställda vill förnya och uppdatera sina kontorsprogram. De funderar på någon form av molnlösning.

Ungefär hälften av de anställda använder i dag Microsoft Office 2003 eller tidigare versioner. Resten har inget kontorsprogram alls, men it-administratören ser att samtliga har ett visst behov av enklare kontorsprogramfunktioner.

Företaget har en Exchange-server men använder den sparsamt, enbart för e-posthantering i Outlook.

Tog hela 33 sekunder

Vi provade att importera en Powerpoint-fil på 3 megabyte. Det var klart på 5 sekunder i Google Drive och 8 sekunder i Office 365, medan det tog hela 33 sekunder i Zoho. Det kan förklaras av att filer som importeras till Zoho alltid skannas av för virus vid importen. Det ger alltså ett extra skydd för företaget vid import av utifrån kommande filer, men ska du migrera mängder av redan virustestade filer för hela företaget kan detta bli en synnerligen tidsödande och omständlig process.


Inte så intuitivt

För samtliga molnprogram gäller att när du kommer till en dokumenttyp som inte kan öppnas i programmet visas en Hämta- eller Spara som-dia-log där du kan välja att spara lokalt för att sedan öppna dokumentet med rätt program. Vi testade det här med en Indesign-fil, och processen visade sig inte vara så intuitiv. Ordet Hämta (i Google Drive och Zoho) för tankarna till att Indesign-funktioner ska hämtas in snarare än att dokumentet laddas ner lokalt.

Karoline Mellgren upplevde det svårt att i Google Drive spara en lokal version av det dokument som hon arbetade med. För att lösa problemet valde hon att dela det till sig själv.

Vi testade att öppna en gammal dot-fil och en nyare dotx-fil, men det gick inte alls i Zoho. Zoho ville bara spara filerna lokalt på disken, och det är ju inte vad man vill göra med en mall. Däremot kan man skapa en helt ny mall i Zoho och spara den för framtida dokument.

Även i Google Drive fick man frågan om man ville spara filerna lokalt, förutom att vi också kunde förhandsgranska dot-filen, men inte redigera den. Dotx-filen gick inte ens att läsa.

I Google Drive kunde vi inte skapa någon ny mall alls. Inte oväntat gick det däremot bra i Office 365 att öppna båda typerna av mallfiler. Däremot kunde vi inte redigera dokumenten i Word Web App, utan var tvungna att välja Word för det. Vi kunde inte heller skapa nya mallar i Office 365.