Många har diskuterat och spekulerat om hur Nasa och andra rymdaktörer ska kunna skydda jorden från hotet från asteroider. Nyligen släppte Nasa en rapport som presenterar en expertgrupps slutsatser för de bästa sätten att hitta, spåra och eventuellt avleda asteroider som är på väg mot jorden. Här tar vi en titt på några av de viktigaste förslagen samt några andra asteroidprojekt.


Bild: Reuters

Nasa upptäcker, spårar och klassificerar asteroider och kometer som passerar nära jorden med hjälp av både mark -och rymdbaserade teleskop.

"The Near earth object observations program", som brukar kallas "Spaceguard", upptäcker dessa objekt, varav bara en liten delmängd är av intresse, och kartlägger deras framtida banor för att bedöma om någon kan vara potentiellt farlig för vår planet. Fram till den 1 februari, 2014, har 10 685 NEO:s upptäckts, varav cirka 97 % av asteroider större än 0,6 miles (en kilometer). Men Nasa menar det finns ett större behov av att peka ut även mindre asteroider såsom den som exploderade nära Chelyabinsk i Ryssland.


Bild: Reuters

Vid sitt möte 2013, godkände FN:s kommitté PUOS (Peaceful Uses of Outer Space) utökade insatser för IAWN (International Asteroid Warning Network). IAWN är ett globalt nätverk av teleskop och spårningsstationer från olika delar av världen som söker alla delar av himlen för att ge en mer heltäckande bild av hur många asteroider som finns och var de är. IAWN är ett sätt för ytterligare länder att ansluta sig till samarbetet.

Relaterat till IAWN, har även The European Space Commissions Space Mission Planning and Advisory Group (SMPAG - uttalas "same page") inrättats genom Action Team 14, ett tekniskt forum med mandat från FN, för att utveckla en strategi för hur man ska reagera på ett möjligt hot från asteroidnedslag.

Nasas projekt "Asteroid Grand Challenge" är fortfarande i planeringsstadiet men Nasa har sagt att det kommer att bli ett stort projekt "inriktat på att upptäcka och karaktärisera asteroider och lära sig att handskas med potentiella hot. Utmaningen kommer att innebära en mängd olika samarbeten med andra myndigheter, internationella partners, industrin, den akademiska världen och vetenskapsmän", säger Nasa.

Nasa är främst inriktade på att hitta asteroider större än 459 fot (140 meter) , och skapa nya sätt att hitta ännu mindre NEO:s. Nasa är också engagerat i att utveckla nya sätt att söka befintliga data för att hitta dessa objekt. I september 2013 meddelade Nasa ett partnerskap med Planetary Resources, ett asteroid-gruvbolag, för att utveckla programvarulösningar för att förbättra upptäckten av NEO:s i data som redan samlats in av Nasa och deras partners.