Oftast administreras ESXi via Vcenter, men ibland uppstår behov av att logga in med root-behörighet direkt på konsolen eller via Vsphere Client direkt mot värdservern. Enligt VMwares supportartiklar är enda lösningen att ominstallera värdservern. En ominstallation innebär att du tappar all konfiguration på din värdserver, även om dina vm:ar lämnas kvar, vilket gör att det kan ta tid innan du är igång igen.

Vi ska här visa dig att det finns andra sätt att lösa det på, även om det inte är en lösning som stöds av VMware.

Scenario
Vi tänker oss ett läge där lösenordet till en ESX-värdserver har tappats bort eller av annan anledning inte finns tillgängligt. Vi vill snabbt kunna logga in på servern utan att förändra eller förlora någon konfiguration på servern.
 

Lösenorden för de konton som finns definierade på värdservern sparas i hashat format i filen shadow. Shadow ligger placerad tillsammans med andra filer i den komprimerade filen local.tgz. Av någon anledning placerar sedan VMware local.tgz i ytterligare en komprimerad fil som heter state.tgz. Denna fil laddas vid systemstart av ESXi och används för inloggning på värdservern.

1. Starta på annat media

Vi börjar med att boota upp servern på en skiva med Ubuntu för att få tillgång till ESXi:s filsystem.

Som i många andra fall där man vill bryta sig in i ett operativsystem börjar vi med att starta värdservern på annat media för att få tillgång till filsystemet. Vi behöver använda ett os som kan läsa och skriva fat16-filsystem.

ESXi använder en Linux-liknande struktur i filsystemet och blir enklast att arbeta med genom att man startar ett parallellt Linux-os. Vi använder Ubuntu 12.04, som har fördelen att det kan köras helt i ram-minnet i stället för att installeras. Det innebär att vi snabbt kan få tillgång till värdserverns filsystem utan att påverka något i övrigt.

Ubuntu laddar du enkelt hem gratis från Ubuntu.com och bränner ut på optiskt media.

2. Sätt lösenord för root i Ubuntu


Nästa steg är att skaffa sig lokala root-behörigheter i Ubuntu.

För att kunna göra det vi behöver måste vi ha root-behörigheter i Ubuntu. Starta en terminalprompt och kör kommandot ”sudo passwd root” för att sätta ett lösenord. Kör sedan kommandot su och ange det nyligen satta lösenordet för att få rätt behörigheter.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning

Fakta

VMwares officiella ståndpunkt är att lösenord för root inte kan återställas:
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1317898