Rättstvisten mellan IBM och SCO rullar i och med domare Kimballs beslut under gårdagen vidare. IBM begärde redan under förra året att domstolen beslutar till företagets fördel i frågan om IBM har inkräktat på SCO:s Unix-upphovsrätt vilket hävdas av SCO.

Enligt domare Kimball är det för tidigt att döma till IBM:s fördel trots att diskrepansen mellan SCO:s anklagelser och företagets bevisning eller rättare sagt totala avsaknad av bevisning gör det mycket frestande.

Domare Kimball menar vidare att det är förvånande att SCO inte har lyckats presentera någon form av bevisning för att stödja företagets anklagelser om upphovsrättsintrång mot IBM och andra företag.

Det är även förbryllande att SCO inte tycks kunna bestämma sig för vad företaget anklagar IBM för säger domare Kimball. SCO har hela tiden hävdat att IBM gjort intrång på företagets upphovsrätt genom att flytta källkod från Unix till Linux men när företaget stämde IBM handlar det om att IBM säljer sin egen version av Unix, AIX, trots att SCO har sagt upp licensavtalet.

Trots att rätten inte dömde till IBM:s fördel ser det mörkt ut för SCO i och med att domaren anser att företagets bevisning är obefintlig.