I takt med att molntjänsterna blir allt mer mogna ökar kundernas intresse. Den senaste tidens debatt kring NSA:s avlyssning av de stora operatörerna gör att vissa kunder gärna vill behålla sina data inom landets gränser.

Vi har därför tagit en titt på en av de snabbast växande iaas-leverantörerna just nu, det Karlstadbaserade företaget Ipeer, för att se hur en svensk lösning kan se ut.

Ipeer erbjuder flera olika tjänster, bland annat webbhosting, samlokalisering och iaas-tjänster. Vi valde att granska den relativt nya iaas-tjänsten Hosted VMware för att se hur det fungerar att ha sin serverhall i molnet.

Det började inte så bra

Vi skaffade oss ett demokonto och började direkt utforska möjligheterna i tjänsten. Det började inte så bra. Direkt stötte vi på ett problem – webbsidan bara laddade om sig när vi skapade en ny vm. Efter kontakt med supporten löstes problemet.

Vi noterar att Ipeer använder produkten Vcloud Director 5.5 (VCD) som portalprodukt för hanteringen av vm:ar. Eftersom vi kan skapa vm med VHW 10 används tydligen också Vsphere 5.5. Det här är de senaste versionerna som inte är så gamla, vilket känns bra och ger oss möjlighet att arbeta med de senaste versionerna av olika os.


Ipeers serverhall är cirka 300 kvadratmeter stor och har plats för att driva 6 000 servrar. 13 personer arbetar med att hålla liv i hallen.

Ekonomin kräver extra portal

All administration av de virtuella servrarna sker via VCD-portalen, men för att se ekonomisk information, till exempel hur mycket nästa faktura kommer att vara på, måste vi gå in i en annan portal. Priserna redovisas pedagogiskt och indelat per vapp – bra för enkel uppföljning på olika projekt eller lösningar som man har i miljön.

Ipeer har olika prismodeller, vi valde Pay-as-you-go och priserna känns rimliga. Möjligen ligger lagringspriset högt, cirka 4,3 kronor per gigabyte, men det är i guldnivån i vilken replikering av samtliga diskar ingår.

Vi kan också se vilka komponenter det är som kostar mest pengar, i många fall är det lagring som är dyrast. Ipeer erbjuder tre olika nivåer av lagring: guld, silver och brons. Guld och silver ger båda bra prestanda, med guld är dessutom replikerad till sekundär lagring. Bronsnivån ger sämre prestanda, men kostar å andra sidan bara 1 krona per gigabyte. Guld kostar 4,33 kronor per gigabyte och silver 2 kronor per gigabyte. Övriga priser listas på Ipeers webbplats.

Det finns också en tredje portal, där vi kan beställa rapporter som vi får med e-post. Vi kan ange olika intervall för när rapporterna ska skickas.
Vi beställer en rapport och får direkt ett mejl med info om hur mycket olika resurser vi tagit i anspråk och hur mycket pengar vi har spenderat. Det här är bra information som vi troligen vill få en gång i veckan för en driftmiljö.

Ipeer använder den senaste versionen av både VCD och Vsphere. Vi laddar upp en iso-fil och skapar utan problem vår första vm från grunden. Notera också att man kan slå på rvi/ept-stöd i en vm för att köra hypervisors i miljön.

Vi testar att bygga från grunden

Ipeer erbjuder färdiga mallar för vm:ar, men vi ville testa hur det är att bygga allt från grunden. Vi laddade därför upp en iso-fil för Windows Server 2012 R2 och skapade en ny vm.

Vi får bra överblick över våra vm:ar och vi har full kontroll över konfigurationen på servrarna. Möjligheten att ta upp ett konsolfönster än bra när man vill göra nyinstallation och felsöka i en vm.

Installationen gick mycket snabbt och problemfritt eftersom vi har tillgång till serverns konsol, men vi fick upprepade problem att använda Internet Explorer som webbläsare, till exempel för att ladda upp vår iso-fil. Vi bytte till Firefox och efter det fungerade allt som det ska. Kanske ser vi här ett tråkigt exempel på att VMware och Microsoft är direkta konkurrenter. Hur som helst hade det varit bra om man hade kunnat använda valfri webbläsare i miljön.

Nåväl, vi skapade snabbt en vm och installerade sedan VMware Tools. Alla som är vana vid att hantera vm:ar i Vsphere kommer direkt att känna igen sig, det tar oss bara några minuter att lära känna hela portalmiljön.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning