Large Hadron Collider, LHC, kommer att få en efterträdare, uppger Extremetech. Trots att den bara har varit i bruk sedan september 2008, planeras en ny partikelaccelerator med det fantasifulla arbetsnamnet Very Large Hadron Collider, VLHC. Den ska vara 100 km lång, fyra gånger längre än LHC och krocka protoner med en energi som är 14 gånger högre än den som LHC normalt opererar vid.

LHC i Schweitz byggdes primärt för att bevisa eller motbevisa existensen av Higgsbosonen, och 2013 hittades en partikel som stämde överens med det som Peter Higgs med flera förutsagt. Men fyndet av partikeln ställer nya frågor som LHC kanske inte är tillräckligt kraftfull för att kunna svara på. En möjlighet är att Higgsbosonen får sin förvånansvärt stora massa genom supersymmetri - en teori som säger att det borde finnas en partnerpartikel till Higgsbosonen. Någon sådan partner har ännu inte observerats, men för att hitta dem kanske det krävs en ännu starkare partikelaccelerator.

Cern meddelar att om VLCH ska bli verklighet, kommer utgrävningen för tunneln att börja byggas under de första åren på 2020-talet för att kunna stå klar innan storasyster LHC går i pension.

Men det är inte bara Cern som vill bygga en ny, större partikelaccelerator. SLAC National Accelerator Laboratory presenterade en egen version av en VLHC för USA:s regering i november 2013. Men båda acceleratorerna har samma syfte, att komma upp i så hög kollisionsenergi så att nya fenomen som tidigare varit okända eller obekräftade, kan observeras.

Lite närmare i tiden ligger International Linear Collider, som kommer att krocka elektroner istället för protoner och undersöka mörk energi och multipla dimensioner. Landet som kommer att bygga ILC är ännu inte klart, men den beräknas stå klar 2026.