Självgående robotar har funnits ett tag på sjukhus, men till deras uppgifter hör inte själva sjukvården utan fungerar snarare som mekaniska vaktmästare. Det bästa svenska exemplet är förmodligen Västeråsföretaget Robcabs sjukhusrobot Bärtill som tycks vara i aktiv drift med att hämta blodprover och köra runt sängar mellan avdelningarna på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Bärtill kan dra sängar och förflytta paket mellan avdelningar.


Bärtill bär mediciner och blodprover till rätt mottagare på sjukhuset. Bild: Robcab.

En viktig uppgift för sjukvårdsrobotar kan vara att avlasta sjukvårdspersonalen. Det finns flera exempel på robotar som kan bära patienter som ska förflyttas eller flyttas från en säng till en annan. Det är just de tunga lyften som åldrar sjukvårdspersonalen i förtid.

Till sjukvårdsrobotarna kan man kanske räkna de fjärrarbetsmaskiner som används för telekirurgi, en sorts tele-avatarer för att utföra företrädesvis mikrokirurgi på en annan plats än där kirurgen befinner sig. Avataren som kirurgen styr är så miniatyriserad att operationen kan utföras inuti ett knä eller varför inte en hjärna, där varje klumpigt felsteg på en halv millimeter kan innebära en katastrof.


Blodprovsroboten Veebot. Bild: Veebot.

Det tas ungefär 1,4 miljarder blodprov i armen varje år över hela världen. Den mänskliga provtagaren är egentligen inte så vidare bra på att hitta vener och en robot kan göra det lika bra som eller bättre än människan.

Roboten Veebot söker reda på venerna hjälp av infrarött ljus och gör därefter en ultraljudsundersökning för att se att venen den hittat har tillräckligt med blod för att vara värd ett stick. I dag är Veebot lika bra som en människa (83 procent träffar) men tillverkaren vill naturligtvis att den ska bli ännu bättre (90 procent träffar) innan den kan marknadsföras.

Just metoden att hitta blodkärl med nära infrarött ljus används på flera ställen, som i Fujitsus Palmsecure, en apparat för biometrisk identifiering som ser blodkärlen inne i handflatan, i stället för att förlita sig på till exempel fingeravtryck, som kan slipas ned eller förfalskas ganska lätt.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning

Fakta

Läs boken ”Den okända lagen” av Isaac Asimov. Bortsett från att den är Asimov-vacker och tekno-filosofisk på sina ställen, rör sig handlingen främst runt två robotar, R Giskard och R Daneel, som resonerar kring tillämpningen av robotikens tre lagar. De försöker finna de lagar som styr människornas beteende men lyckas inte. Människan är och förblir ett mysterium för deras logiska positronbanor. Deras resonemang leder till sist fram till förståelsen att det måste finnas en okänd fjärde lag som är starkare än de tre tidigare, nämligen att om en robot får välja mellan en människas väl och mänsklighetens väl, går mänskligheten före. Eller som Gene Roddenberry skulle ha sagt: ”The need of the many outweighs the need of one.”