Kinesisk massagerobot som knådar ryggen på en patient. Bild: Pekings Tekniska Högskola.

Kineser är mycket för olika sorters massage. Därför är det inte underligt att Pekings Tekniska Högskola med flera har utvecklat en massagerobot, som både kan massera ryggar och lyfta ben i rehabiliteringssyfte. Här har man lagt ned arbete på att göra roboten säker i samverkan med människor. Den får inte vara för stark och måste vara eftergivlig när den rör vid en människa.


Ryggläkaren kunde diagnosticera krokiga ryggar och räta ut dem.
 

Man kan i sammanhanget nämna robotsängen Ryggläkaren som undertecknad var med att utveckla på det numera nedlagda företaget CAB Medical. Det var en rörlig sjuksäng som kunde diagnosticera olika typer av ryggbesvär och sedan dra i nedre delen av ryggen för att eliminera besvären.

Den provades kliniskt och visade sig kunna minska olika typer av ryggsmärtor, men tyvärr var priset inte riktigt något som föll sjukvården i smaken. Den hade dock funktioner lika robotikens första lag, det vill säga att undvika att skada en människa. Bilden ovan visar Ryggläkaren utställd på Läkarstämman i Älvsjö någon gång under 1980-talet. Som sig borde på den tiden förbrukade den massor av radskrivarpapper.


Uv-blixtrande robot blixtrar ihjäl bakterier. Bild Xenex.

Ett av sjukvårdens största problem just nu är desinficering. Så kallade multiresistenta bakterier är väldigt resistenta mot allt man kan komma på i form av antibiotika och desinficeringsvätskor. 5 procent av alla amerikaner som läggs in på sjukhus kommer att drabbas av en icke-relaterad infektion. Det gäller att kunna ta död på bakterierna utan att ta död på patienten också.
Sjukhusen använder i dag i stort sett samma rengöringsmetoder som man gjorde på 1800-talet, nämligen att tvätta alla ytor för hand med något eventuellt bakteriedödande, helt klart en metod som ger massor av utrymme för den mänskliga faktorn.

En nyare metod är att använda ultraviolett ljus för att döda bakterier, för det klarar de små elakingarna inte av. Uv-ljus slår sönder cellernas dna så de inte kan fortplanta sig. En ny robot från amerikanska Xenex far in i ett sjukrum (utan patient) och dränker allt i högintensiva pulser av uv-ljus. Den kan användas överallt: på intensiven, i operationsrum och vanliga sjukrum, och kan förstöra både virus, bakterier och sporer på 5–10 minuter.

Hur primitiv kan en maskin vara för att få betraktas som robot? Man kan ta hjärtstartaren, auto-defibrillatorn, som exempel. Det är en apparat med två elektroder som fästs på bröstkorgen på en patient med hjärtbesvär.

Defibrillatorn mäter själv den elektriska hjärtaktiviteten och avgör om det är lämpligt att sätta in en elektrisk puls. Den kan välja att inte sätta in defibrillering om den bedömer att det inte skulle behövas eller att det skulle vara verkningslöst, och i stället föreslå exempelvis hjärtmassage. Den undviker alltså att skada en människa enligt robotikens första lag.

Fakta

Läs boken ”Den okända lagen” av Isaac Asimov. Bortsett från att den är Asimov-vacker och tekno-filosofisk på sina ställen, rör sig handlingen främst runt två robotar, R Giskard och R Daneel, som resonerar kring tillämpningen av robotikens tre lagar. De försöker finna de lagar som styr människornas beteende men lyckas inte. Människan är och förblir ett mysterium för deras logiska positronbanor. Deras resonemang leder till sist fram till förståelsen att det måste finnas en okänd fjärde lag som är starkare än de tre tidigare, nämligen att om en robot får välja mellan en människas väl och mänsklighetens väl, går mänskligheten före. Eller som Gene Roddenberry skulle ha sagt: ”The need of the many outweighs the need of one.”