Sakernas internet, eller m2m som det också kallas, ska inte tolkas bokstavligt – maskiner använder normalt inte samma metoder som människor för att kommunicera, alltså e-post och sociala medier. I själva verket blir alla vidsträckta datornät för specialändamål förr eller senare en del av internet, i och med att de använder samma infrastruktur, då den redan finns på plats. Mobilnäten är strikt företagsinterna hos operatörerna och Sunet är internt för Sunet, men likväl fungerar de som internet. Mediet spelar ingen roll: radio eller kabel.

Stockholm Parkering, SP, har cirka 550 nätverksanslutna betalningsautomater över hela Stockholm, som kommunicerar hela tiden, med banker, kreditkortsinstitut, mobilbetalföretag, tillverkarna och med SP.


Arenagaraget under Tele2 Arena rapporterar beläggningen i realtid. Man ser tydligt handikapplatserna (blå), och elbilsplatserna (lila) där det finns laddström mot betalning.


Hectronics webbtjänst visar automaternas hälsotillstånd. De flesta är gröna, men några har batteriproblem eller har gått offline.

Två typer av automater

Det rör sig om två typer av betalningsautomater som fungerar likadant, en typ från tyska Hectronic, som sköts av svenska Modulsystem, och en från svenska Cale Access AB.

SP förvaltar också några större parkeringshus och där finns ytterligare samtalande maskiner och system: skyltar, kameror, larm, musikservrar och passersystem. Allt detta hålls ihop genom Stockholms stadsnät.

– SP förvaltar 75 000 parkeringsplatser på 930 ytparkeringar och 240 garage runt omkring i Stockholm. Parkering i Stockholm hanteras av två organisationer, SP och Trafikkontoret, TK. Det senare hanterar gatorna, medan SP hanterar parkeringar på tomtmark och i garage, ibland på uppdrag av Svenska Bostäder och andra. SP startades 1979 i avsikt att kunna använda sig av rivningstomter med mera för parkering, på platser där TK inte kunde övervaka, säger Claes Ohlsson, entreprenadkontrollant på SP.

Företagets flaggskepp är för närvarande störtmoderna Arenagaraget under Tele2 Arena. Där finns 14 betalningsautomater och 650 platser. Över varje plats sitter ett så kallat enkelplatssystem, eps, med ultraljudssändare och dito mottagare som genom avståndsmätning tar reda på om det står en bil på platsen. Väl synligt vid varje plats sitter en indikeringslampa som är grön om platsen är ledig och röd om den är upptagen.


I ett driftrum i Arenagaraget återfinns de två ansvariga, Jonny Rosenlind och Claes Ohlsson. Stockholms stadsnät kommer in i patchpanelen överst.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning